Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ugifte samlevende 


Reglerne for skifte ved separation og skilsmisse gælder ikke, hvis et par bor sammen uden at være gift. Selv ved årelangt samliv opstår der ikke automatisk et formuefællesskab.

Når samlivet ophører, tager hver part egne aktiver og passiver med sig.

Nogle gange er det umuligt at opdele formuen efter, hvem aktiverne tilhører. I de tilfælde kan der være opstået et sameje, der eventuelt kan opløses ved skifterettens medvirken.

En forudsætning for skifterettens medvirken er, at der er tale om et bo.

Et bo defineres her som en formuemasse bestående af flere rettigheder og forpligtelser knyttet til mere end en person. Er der ikke tale om et bo, men sameje om et enkelt aktiv, for eksempel en fast ejendom, kan skifteretten ikke hjælpe, men du må i stedet anlægge sag ved civilretten om opløsning af samejet vedrørende ejendommen.

Hvis der er opstået et bo, skiftes dette stort set efter de regler, der gælder for skifte ved separation og skilsmisse.

Ugifte samlevende har dog mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente. De kan i et sådan testamente bestemme, at de helt eller delvist vil arve og arves, som var de ægtefæller. Reglerne om skifte gælder fortsat ikke, uanset oprettelsen af et udvidet samlever testamente.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her