Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bortvisning 

Politiet kan i særlige tilfælde ved bortvisning forbyde en person over 18 år at opholde sig i sit hjem.

Hvis der er begrundet mistanke om, at en person mod et medlem af sin hustand har begået f.eks. en sædeligheds- eller voldsforbrydelse eller der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende vil begå en sådan forbrydelse, hvis han eller hun bliver i hjemmet, kan politiet i særlige tilfælde ved bortvisning forbyde personer over 18 år at opholde sig i sit hjem.

Politiet kan endvidere give den bortviste et tilhold, hvilket betyder, at den bortviste ikke må trænge sig ind på, forfølge med skriftlige henvendelser eller på anden måde forulempe et medlem af husstanden. For bortvisning sættes der en frist på max. 4 uger. Denne frist kan forlænges.

Du skal rette henvendelse til politiet, hvis du mener, at der skal ske bortvisning og gives tilhold til et medlem af din husstand. Politiet vil herefter beslutte, om betingelserne er opfyldt. Den der bliver bortvist og meddelt tilhold, kan inden 14 dage efter afgørelsen er meddelt ham bede om, at afgørelsen indbringes for retten. Retten vil herefter snarest muligt afholde et retsmøde, hvor det besluttes, om politiets afgørelse skal godkendes.

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her