Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Samvær 

Når du og dit barns anden forælder ikke bor sammen mere, kan der opstå uenighed om samvær med jeres fælles barn. Her kan du læse mere om, hvad der sker, hvis jeres sag om samvær ender i familieretten.


Jeres barn har ret til samvær med den forælder, det ikke bor hos, og det er jeres fælles ansvar som forældre at sikre, at jeres barn har god kontakt til begge forældre.

Hvis I er uenige om samvær eller du ønsker at få ændret en aftale om samvær, skal I altid først kontakte Familieretshuset.

Familieretshuset har en række muligheder for at hjælpe jer med at finde den løsning, der er bedst for jeres barn. Det kan være børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller anden rådgivning.
Hvis I bliver enige i Familieretshuset, kan Familieretshuset registrere jeres aftale om samvær.

Kontakt Familieretshuset her.

Hvis det ikke lykkes at blive enige, sender Familieretshuset sagen videre til familieretten. Du kan ikke selv sende sagen til familieretten.


Hvordan behandler familieretten vores sag?

Når familieretten behandler jeres sag om samvær kommer hensynet til, hvad der er bedst for jeres barn i første række.

Det er derfor vigtigt, at forholdene omkring jeres barn bliver grundigt belyst. Familieretshuset sender alle relevante oplysninger om jeres sag videre til familieretten, men retten kan også hente yderligere oplysninger, hvis der er behov for dette. 

Familieretten indkalder jer og jeres advokater til et telefonmøde med dommeren. Ofte er det ikke jer selv, men jeres advokater, der deltager. Telefonmødet varer ca. en halv time. Formålet med mødet er, at dommeren skal planlægge den videre behandling af jeres sag. Inden mødet sender retten en liste over de ting, som skal aftales på mødet. Det kan fx være, at retten gerne vil have andre oplysninger i sagen, end dem, der er sendt fra Familieretshuset. Dommeren vil blandt andet have fokus på, hvordan jeres barns perspektiv bliver inddraget i sagen.

Dommeren bestemmer nu, hvordan jeres sag skal behandles. Dommeren kan beslutte at behandle sagen på følgende måder, hvor I og jeres advokater deltager:

  • Et forberedende møde i retten, hvor en børnesagkyndig deltager, og evt. yderligere forberedende møde/hovedforhandling
  • Et forberedende møde i retten, hvor en børnesagkyndig deltager. Herefter afholdes børnesamtale, hvorefter der er mulighed for, at sagen samme dag straks går over til hovedforhandling
  • En hovedforhandling. En evt. børnesamtale forinden eller efter hovedforhandlingen afholdes ikke nødvendigvis samme dag
  • Et møde med en retsmægler. En retsmægler kan enten være en særlig uddannet advokat eller en dommer.

Læs mere om rettens behandling af sagen i Vejledning om behandling af forældreansvarssager ved byretterne  


Børnesamtalen
Udgangspunktet er, at retten afholder en børnesamtale med jeres barn, hvis barnet har alderen og modenheden til det.

 

Det er en børnesagkyndig, der taler med barnet. Formålet med børnesamtalen er at sikre, at jeres barn bliver hørt og at barnets perspektiv bliver belyst.


Dommeren deltager også i børnesamtalen, men hverken du eller den anden forælder deltager.
I vil begge få et referat af hovedpunkterne fra samtalen.

Læs mere om, hvordan børnesamtalen foregår. 


Hvordan kommunikerer jeg med familieretten?

Når Familieretshuset har sendt jeres sag til familieretten, bliver den oprettet som en sag på www.minretssag.dk. Det er domstolenes digitale sagsbehandlingssystem. Her ligger sagens dokumenter, og det er her, du og den anden forælder eller jeres advokater kan kommunikere med familieretten.

Når sagen er oprettet i familieretten, får I en besked i jeres e-Boks. Her får I også en vejledning i, hvordan I logger jer på minretssag.dk.

Læs mere om www.minretssag.dk


Skal jeg betale for familierettens behandling af sagen?

Du skal ikke betale afgift for at retten behandler din sag om samvær.

 

Skal jeg have en advokat?

Der er som udgangspunkt ikke noget krav om, at du bliver repræsenteret af en advokat, men du kan altid vælge det selv. Advokater er uddannede til at rådgive om juridiske emner og til at føre retssager ved domstolene. Som udgangspunkt skal du selv betale for din advokat, men du kan ansøge om fri proces, som betyder at statskassen betaler for advokaten.

Læs mere om fri proces. 


Kan jeg klage over familierettens afgørelse?

Hvis du ikke er enig i familierettens afgørelse i sagen, kan du som udgangspunkt klage til landsretten. Dette kaldes anke. I nogle tilfælde kan du ikke anke uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Ankefristen er fire uger.

Læs mere om hvordan du klager til landsretten.


Hvad gør jeg, hvis den anden forælder ikke overholder en aftale eller afgørelse?

Hvis den anden forælder ikke overholder en aftale eller afgørelse om samvær, kan du bede familieretten om hjælp. Dette kaldes tvangsfuldbyrdelse. Hvis den anden forælder ikke vil udlevere jeres barn, når barnet skal være hos dig, så kan retten i sidste ende tvinge udleveringen igennem. Dette vil altid foregå på en måde, der tager mest muligt hensyn til barnet.

Du skal selv tage kontakt til familieretten via www.minretssag.dk, hvis du har brug for hjælp til at få dit barn udleveret.

Læs mere om udlevering af et barn (tvangsfuldbyrdelse)

 

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her