Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Proceserklæring om rette sagsøgte 


Domstolsstyrelsen varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinket tinglysning som følge af overgangen til digital tinglysning. Retssag herom skal derfor anlægges mod Domstolsstyrelsen som procespart på statens vegne. Dette gælder også, selvom kravet helt eller delvis er begrundet i anbringender om, at Tinglysningsretten og/eller Justitsministeriet har handlet ansvarspådragende.

I konsekvens heraf påberåber Domstolsstyrelsen sig ikke, at styrelsen ikke er rette sagsøgte for så vidt angår anbringender om ansvarspådragende fejl i Tinglysningsretten og/eller Justitsministeriet. 

Til top Sidst opdateret: 09-11-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her