Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kammeradvokatens udtalelse 


Den 8. september 2009 blev tinglysningen af rettigheder over fast ejendom digital.

I efteråret og vinteren 2009/2010 skete der en ophobning af sager, der skulle behandles manuelt, i Tinglysningsretten, som medførte, at ekspeditionstiderne i Tinglysningsretten i en periode fra efteråret 2009 til foråret 2010 i en del af disse sager var længere end normalt.

Rigsrevisionen gennemførte i 2009 og 2010 en undersøgelse af digitaliseringsprojektet vedrørende tinglysning og den organisatoriske forberedelse af det nye system, der bl.a. består i at sikre en velfungerende indkøringsfase, omlægning af arbejdsgange, personaletilpasning, udannelse af brugere og udarbejdelse af brugervejledninger. Rigsrevisionens beretning blev offentliggjort den 18. august 2010 og kan læses her.

På den baggrund – og efter en særlig undersøgelse af sager om konvertering (digitalisering af pantebreve) - afgav Kammeradvokaten den 14. september 2010 en udtalelse vedrørende Kammeradvokatens undersøgelse af forsinkelser i forbindelse med det digitale tinglysningsprojekt. En sammenfatning af udtalelsen kan læses her. Den samlede udtalelse kan læses her.

Kammeradvokaten konkluderer i undersøgelsen, at overskridelser af 10-dages fristen for tinglysningsekspeditioner ikke i sig selv udløser erstatningsansvar, og at der heller ikke i øvrigt er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at staten er erstatningsansvarlig for de opståede forsinkelser.

En særlig tvivl knytter sig dog til håndteringen af sager om konvertering (digitalisering) af pantebreve, som Tinglysningsretten muligvis burde have nedprioriteret på et tidligere tidspunkt til fordel for mere hastende sager.

Kammeradvokaten fastslår på et enkelt punkt erstatningsansvar. Det skyldes, at Tinglysningsretten undlod at oplyse om, at konvertering af pantebreve kunne hastebehandles, hvis det var nødvendigt på grund af en aktuel lånesag. De, der ikke benyttede denne mulighed, fordi de ikke havde fået oplysning om den, har krav på erstatning. Men i de tilfælde, hvor et pengeinstitut har bistået, må erstatningskravet rettes mod pengeinstituttet, som selv kunne have konverteret pantebrevet, og som derfor ikke burde have ladet kunden lide tab ved at vente på Tinglysningsretten, konkluderer Kammeradvokaten.

Endelig tager Kammeradvokaten forbehold for, at nogle sager har haft ekstraordinært og atypisk lange sagsbehandlingstider, og at det i disse sager beror på en individuel bedømmelse, om der er erstatningsansvar.

Kammeradvokaten understreger, at hvis der er usikkerhed om, hvad udfaldet af en retssag vil blive, må det overlades til domstolene at afgøre, om staten skal betale erstatning. Der skal således foreligge et klart ansvar for det lidte tab, for at Domstolsstyrelsen kan udbetale erstatning på administrativt grundlag.

Til top Sidst opdateret: 09-11-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her