Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsopløsning af selskab 


Hvad er en tvangsopløsning?

En tvangsopløsning  er en tvungen afvikling af  et  kapitalselskab. Efter afviklingen ophører selskabet med at eksistere.

Tvangsopløsning sker, når et selskab ikke overholder de vigtigste af  lovgivningens krav.

Hvornår kan et selskab tvangsopløses?
Et selskab kan tvangsopløses, hvis

·   selskabet ikke har den i loven eller vedtægterne foreskrevne ledelse,

·   selskabet er omfattet af revisionspligt og ikke har anmeldt en revisor,

·    selskabet har undladt rettidigt at indsende årsrapport, eller

·    selskabet har tabt en del af sin kapital,

og hvis forholdet ikke er afhjulpet senest ved udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Hvem træffer beslutning om tvangsopløsning?
Erhvervsstyrelsen træffer beslutningen om tvangsopløsning.
Samtidig offentliggør  den beslutningen i Erhvervsstyrelsens  informationssystem og sender sagen til skifteretten med anmodning om, at skifteretten opløser selskabet.

Hvad betyder Erhvervsstyrelsens beslutning om tvangsopløsning for ledelsen af selskabet?
Medmindre selskabets ledelse og eventuelle revisor allerede har afmeldt sig, registrerer Erhvervsstyrelsen, samtidig med at den træffer afgørelse om tvangsopløsning, at selskabets ledelse og eventuelle revisor er fratrådt.

Bestyrelsens og direktionens ret til at råde over selskabets formue eller stifte forpligtelser på virksomhedens vegne er herefter begrænset til  kun at foretage dispositioner, der er nødvendige, og som kan gennemføres uden skade for selskabet og kreditorerne.

Hvordan bliver tvangsopløsningen gennemført?

Skifteretten træffer afgørelse om, hvorledes tvangsopløsningen skal gennemføres, og tvangsopløsningen kan blive gennemført på én af følgende måder:

Formløs opløsning
Selskabet bliver opløst uden nogen egentlig bobehandling. Skifteretten benytter som oftest denne fremgangsmåde, hvis selskabet ikke ejer aktiver, der kan dække omkostningerne ved en opløsningsbehandling, og ingen ønsker at stille sikkerhed for boomkostningerne.

Konkurs
Selskabet opløses gennem en konkursbehandling. Skifteretten træffer afgørelse om konkurs, hvis selskabet ikke kan betale kreditorerne, efterhånden som deres krav forfalder, og der er aktiver af en vis værdi, der skal realiseres, eller hvis en kreditor eller andre har stillet sikkerhed for boomkostningerne.

Likvidation
Skifteretten udpeger en likvidator, der forestår afviklingen af selskabet. Skifteretten træffer afgørelse om likvidation, hvis selskabets aktiver skønnes at kunne dække selskabets gæld til kreditorerne og omkostningerne ved opløsningsbehandlingen. Skifteretten kan også træffe afgørelse om likvidation, hvis der mangler oplysninger om selskabets aktiver, og skifteretten skønner, at selskabet kan betale sin gæld til kreditorerne. 

Hvad koster det?
Der skal ikke betales retsafgift for en formløs opløsning. Omkostningerne ved konkurs eller likvidation betales af selskabets midler eller eventuelt helt eller delvist af statskassen.

Hvor skal sagen behandles?
Sagen skal behandles af skifteretten i den retskreds, hvor selskabet har sin hovedadresse.

I Storkøbenhavn behandler Sø- og Handelsretten sagen.

Hvad sker der?
Når skifteretten har modtaget sagen fra Erhvervsstyrelsen, indkalder skifteretten, medmindre den straks træffer afgørelse om sagens videre forløb, normalt en repræsentant for selskabets ledelse.  Repræsentanten for selskabet skal afgive forklaring  om selskabets aktiver og passiver og forhold i øvrigt.

Herefter træffer skifteretten afgørelse om, på hvilken måde selskabet skal opløses.

Er der mulighed for at få tvangsopløsningen udsat og selskabet genoptaget?
Du må kontakte skifteretten, hvis du gerne vil forsøge at få selskabet genoptaget. Det er skifteretten, der vurderer, om den  eventuelt vil udsætte tvangsopløsningen på genoptagelse.

Hvis du overvejer at bede skifteretten om tilladelse til at få sagen udsat med henblik på at forsøge at få selskabet genoptaget i Erhvervsstyrelsen, kan du læse nærmere om kravene til genoptagelse af selskaber på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under fanebladet ”Virksomheder og drift”  punktet: Virksomheder, selskaber, fonde og foreninger, underpunktet: Selskaber, underpunktet: Vejledninger for selskaber- dokumentet Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S, P/S).

Til top Sidst opdateret: 05-09-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her