Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Konkurs 

For at en skyldner - en person eller et selskab - kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at skyldneren er insolvent. Man er insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden, og betalingsvanskelighed-erne ikke kun er midlertidige.
 

Hvem kan indgive konkursbegæring?
En kreditor, der har penge til gode hos en skyldner, kan indgive konkursbegæring. Det er en betingelse, at årsagen til den manglende betaling er pengemangel og ikke manglende betalingsvilje, for eksempel utilfredshed med et udført arbejde. Er dette tilfældet, må der i stedet føres en retssag ved de almindelige domstole. Det samme gælder, hvis det er usikkert, om pengene skyldes.

En person eller et selskab, der er insolvent, kan indgive konkursbegæring mod sig selv.

Generelt må det anbefales at kontakte en advokat, inden man indgiver en konkursbegæring.

Hvad koster det at indgive konkursbegæring?
Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er 750 kr.

Den, der indgiver konkursbegæringen, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen. Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten og skal stilles, inden skifteretten træffer afgørelse om konkurs. Omkostningerne ved konkursboets behandling dækkes altid først af konkursboets midler. Hvis der ikke kommer nogen - eller ikke tilstrækkelige - midler frem under bobehandlingen, kommer den, der har indgivet konkursbegæringen, til at betale omkostningerne.

Er det en lønmodtager, der ikke har fået udbetalt løn eller feriepenge, der indgiver konkursbegæringen, skal der ikke stilles sikkerhed for omkostningerne. Statskassen betaler da omkostninger, som ikke kan dækkes af boets midler. 

Hvor skal man indgive begæringen? 
Hvis skyldneren har en erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor erhvervsvirksomheden ligger. Driver skyldneren ikke erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren bor.

Er det i Storkøbenhavn (København, Lyngby, Glostrup og Frederiksberg  retskreds), indgives begæringen til Sø- og Handelsretten i København.

Du kan få hjælp til at finde retskredsen her.

Hvad skal der stå i begæringen?
Konkursbegæringen skal være skriftlig.

I konkursbegæringen skal du skrive navn og adresse på skyldneren og eventuelt CVR-nummer. Du skal også skrive, hvilket beløb der skyldes, og lidt om, hvad beløbet skyldes for. Du skal også skrive dit eget navn, adresse og telefonnummer.

Hvis en skyldner begærer sig selv taget under konkursbehandling, skal skyldner vedlægge en opgørelse over sine aktiver og passiver og en liste over sine kreditorer .

Til top Sidst opdateret: 05-04-2011 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her