Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anlæg af sag om dødsbo 


Hvor skal sagen behandles?
Sager vedrørende dødsboer behandles af skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede.

Ønsker du at anlægge sag mod arvinger om delingen eller behandlingen af et dødsbo, kan du anlægge sag ved skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede.

Du kan ikke anlægge sag mod boet eller foretage udlæg eller arrest, før skifteretten har besluttet, hvordan boet skal behandles. Har du et krav mod boet, kan du anmelde det til den skifteret, der behandler boet.

Hvis afdøde ikke havde bopæl i Danmark, kan boet i visse tilfælde alligevel behandles helt eller delvist ved en dansk skifteret. Skifteretten kan behandle boet, såfremt afdøde efterlader sig aktiver, som ikke vil blive inddraget i en udenlandsk bobehandling, og afdøde enten havde dansk indfødsret eller aktiver i Danmark.

Anmodningen om behandling ved en dansk skifteret skal indgives til skifteretten, hvor boets aktiver befinder sig. Hvis ikke boet har aktiver i Danmark, indgives anmodningen til skifteretten i den retskreds, hvor arvingerne har bopæl.

Hvad sker der, hvis sagen ikke er anlagt det rette sted?
Hvis en sag bliver sendt til en forkert byret, vil retten så vidt muligt videresende sagen til den rigtige.

Du kan læse mere om reglerne for behandling af dødsboer i dødsboskifteloven, som du kan finde på www.retsinfo.dk.

Du kan få hjælp til at finde retskredsen  her.

Se kort over retskredse her.

Til top Sidst opdateret: 30-06-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her