Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vejledning til værger og skifteværger 


Som værge eller skifteværge skal du varetage interesserne under skifte af et dødsbo for en person, som ikke selv er i stand til at tage beslutninger om sine økonomiske forhold.
 
Der findes 2 typer værger:

  1. Den faste værge, som i alle henseender handler på arvingens vegne. En fast værge kan også være værge under skiftet, hvis han eller hun ikke selv er arving i boet eller i øvrigt selv har interesse i bobehandlingen.

  2. En skifteværge, som beskikkes,
    • hvis den faste værge selv er arving i boet eller i øvrigt har interesser i boet 
    • hvis arvingen ikke kan findes, eller
    • hvis arvingen ikke har fast værge og ikke kan klare sig selv.

Fælles for alle værger er, at de personligt skal varetage arvingens interesser under skiftet. Værgen skal på arvingens vegne tage stilling til de spørgsmål, som opstår under behandling af boet, for eksempel salg eller fordeling af afdødes aktiver, og betaling af afdødes gæld.

Værgen bør sikre sig, at for eksempel boets penge og værdipapirer ikke bliver delt, før der er sikkerhed for, at al gæld er eller bliver betalt.
 
En værge kan ikke give arveafkald på arvingens vegne.

For skifteværger gælder specielt, at de skal undersøge, om arvingen har brug for en fast værge. Er det tilfældet, skal skifteretten underrettes.

En skifteværge kan ikke kvittere for modtagelse af arvingens arv. 
 
I særlige tilfælde kan skifteværgen få et honorar, som fastsættes af skifteretten. Honoraret betales af arvingen.

Skifteværgens hverv ophører, når boet afsluttes, eller når der beskikkes en fast værge, som ikke selv har interesser i boet. 

For faste værger gælder specielt, at de har ansvaret for placering og forvaltning af arvingens arv, også selv om der er eller har været beskikket en skifteværge. Er arven under 75.000 kr., og har arvingen ikke andre penge eller værdipapirer, som kan bringe den samlede formue over 75.000 kr., kan den faste værge selv administrere midlerne. Er arvingens samlede formue i kontanter og værdipapirer over 75.000 kr., skal den faste værge sørge for, at midlerne anbringes i et pengeinstituts forvaltningsafdeling.

Til top Sidst opdateret: 02-11-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her