Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Når ægtefællen er enearving 


Hvis en gift person dør uden at efterlade sig børn og uden at have oprettet testamente, er ægtefællen eneste arving i boet. Boet bliver da som regel behandlet som forenklet privat skifte.

Ægtefællen skal indlevere anmodning om privat skifte, solvenserklæring og proklamablanket til skifteretten, inden skifteretten kan udstede skifteretsattesten.

Åbningsstatus skal indleveres til skifteretten inden 6 måneder efter, at boet er udleveret til privat skifte.

Skattemæssige konsekvenser
Valg af skifteform kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes skattemæssige forhold.

Læs mere om dødsboskat i SKAT´s vejledning, som du kan finde  her eller søg råd hos revisor eller advokat.

Fortrydelsesret
Arvinger eller ægtefælle, som har påtaget sig gældsansvaret, har ret til at fortryde. I så fald skal de henvende sig til skifteretten, der udpeger en bobestyrer til at gøre boet færdig.

I private skifter indrykkes en annonce i Statstidende (proklama), hvor kreditorerne bliver bedt om at anmelde deres tilgodehavende inden 8 uger. Vil arvingerne fortryde, at de har påtaget sig gældsansvaret, skal det ske umiddelbart efter, at 8-ugers fristen er udløbet.

Ægtefællen skal ikke selv indrykke proklama.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2008 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her