Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fritaget - digital civil sag 

Læs her hvordan du behandler en civil sag, hvis du er fritaget fra digital behandling af sagen.

I særlige tilfælde kan borgere blive fritaget fra at bruge minretssag.dk, hvis de mangler digitale kompetencer eller har særlige handicap. En eventuel fritagelse afgøres i den ret, hvor sagen hører til. Retten vil blandt andet basere sin afgørelse på, om borgeren er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige. Se retningslinjerne for fritagelse fra digital post på borger.dk. Du skal kontakte retten, hvis du mener, at du opfylder kriterierne for at blive fritaget fra at bruge selvbetjeningsløsningen minretssag.dk.

Hvis du vil anlægge sag

Hvis retten har afgjort, at du er fritaget fra digital behandling af civile sager, skal du sende en stævning til den retskreds, hvor sagens modpart bor.  Vil du anlægge en sag mod staten, skal du dog anlægge sagen ved byretten i den retskreds, hvor du selv bor.

Parterne i en sag kan også selv aftale, hvilken byret der skal behandle deres sag. Find den rigtige retskreds.

I retsplejelovens § 348 er anført, hvad en stævning skal indeholde.

Efter loven skal en stævning blandt andet indeholde:

  • parternes navne og adresser, herunder en postadresse i Danmark fsva. sagsøger 
  • navnet på den ret, hvor sagen anlægges 
  • sagsøgers krav 
  • en beskrivelse af hvad sagen drejer sig om, herunder de faktiske og retlige omstændigheder
  • en liste over de dokumenter og andre beviser sagsøger ønsker at fremføre under sagen
  • sagsøgers forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde.

Du kan med fordel bruge en stævningsblanket

Ved indlevering af en stævning skal der typisk betales retsafgift

Hvis der er anlagt sag imod dig

Hvis du er blevet sagsøgt, og retten har fritaget dig fra digital behandling af sagen, kan du sende et svarskrift til retten.

Du kan med fordel bruge en blanket til svarskrift

Til top Sidst opdateret: 25-09-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her