Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvordan forløber civile sager? 

Du skal anlægge din civile sag ved byretten, hvor den sagsøgte bor eller har firma. Den, der anlægger sagen, kaldes sagsøger, og den, der stævnes, kaldes sagsøgte.

Som udgangspunkt behandles alle civile sager ved byretterne i 1. instans. Dette betyder, at civile sager skal anlægges ved byretten. Byretten kan efter anmodning fra en af sagens parter henvise en sag til behandling ved landsretten, hvis sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt.

Se vejledning om behandling af civile sager ved byretterne.

Læs også om Sø- og Handelsrettens saglige kompetence.

Retten sender stævningen til den sagsøgte. Med stævningen følger en vejledning om, hvordan den sagsøgte skal forholde sig, hvis han vil protestere mod sagsøgerens krav.

Hvis sagsøgte ikke mener, at sagsøgerens krav er berettiget, fx idet han ikke mener, at han skylder sagsøger det beløb, som sagsøger kræver, skal han give retten og sagsøgeren besked herom i et såkaldt svarskrift. Retten vil herefter beslutte hvordan sagen skal forberedes og behandles.

Når forberedelsen er slut, afholdes der en hovedforhandling. Hovedforhandlingen er det afsluttende møde i sagen, inden der bliver afsagt dom.

Retten afsiger dom i overensstemmelse med sagsøgerens krav, hvis den sagsøgte ikke reagerer, eller hvis den sagsøgte er enig i at skylde beløbet.

Domme kan normalt ankes.

Til top Sidst opdateret: 01-10-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her