Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendte fejl og mangler 

Se fejl og mangler på minretssag.dk. Listen opdateres løbende, efterhånden som fejlene bliver opdaget og rettet.

Kendte fejl og mangler:

 • Filer større end 100 MB kan pt. ikke indlæses på minretssag.dk, men vil blive afvist i virusscanningen. Opdel en større fil i mindre filer eller send retten en meddelelse herom.
 • Ved indsendelse af meddelelse, hvor man udfylder tekstfeltet, sendes meddelelsen dobbelt. Retten vil foretage passivisering af for mange indsendte meddelelser på sagen.
 • Ved påstandsforhøjelse gemmes indtastninger omkring retsafgiften ikke på sagen. Såfremt du foretager ændringer i den beregnede retsafgift eller mener du er afgiftsfritaget skal du derfor også oplyse det i processkriftet.
 • Enkelte bruger oplever problemer med at ændre i ”Mine oplysninger”. Send retten en meddelelse med ændringerne og retten vil opdatere sagen.
 • I sager der sambehandles oplever enkelte brugere problemer med at indlæse meddelelser til flere sager på én gang. Indlæs i stedet meddelelsen på hver enkelt sag.
 • Ved appel er det ikke muligt for indstævnte/indkærede at tilføje svarskrift på sagen, før der er eventuelt oprettet en frist til svarskrift i appelinstansen. Du kan i stedet indlæse processkrift med bilag.
 • Alle filer som uploades til domstolenes sagsportal (minretssag.dk) skannes for virus. I denne fase af pilot-forløbet er der endnu ikke bygget en integration mellem løsningen og portalens virusbeskyttelse. Det betyder desværre, at man ved upload af flere filer i én arbejdsgang vil risikere at skulle starte forfra, hvis blot en enkelt fil fjernes som følge af virustrussel. Man kan komme uden om dette problem ved at uploade sine filer én af gangen. Det vil sige, at man vælger ”Tilføj fil”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykker fortsæt. Nu bringes man til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på Bilag-menuen i venstre side af skærmen.
 • Der kan fortiden ikke uploades pgn.filer i Kontaktformularen. Vælg anden fil type, f.eks jpg.filer.
 • MobilePay-B2B virker ikke.

Domstolene beklager den ulejlighed dette skaber. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt.

Opmærksomhedspunkter:

 • Som noget nyt udsendes kun én advisering pr. dag pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres herefter ikke om hver enkelt handling på sagen. Advisering med påmindelser om retsmøder og frister udsendes fortsat individuelt på hver sag.
 • Ved advisering om ny frist i sagen vil alle parter i sagen blive adviseret herom.
 • Nye sager, der oprettes mod en virksomhed/myndighed, eller hvori der er en advokat for sagsøgte, vil som udgangspunkt kunne ses af de medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, som tilgår minretssag.dk, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen, med mindre man aktivt tilvælger en model, hvor adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til administrator.
 • Modtager man en frist til betaling af retsafgift uden, at der er en opkrævning af retsafgiften kan man ikke betale retsafgift. Send en meddelelse til retten herom på minretssag.dk.

I Nets Rettighedsstyring, kan virksomhedens NemID-administrator tillægge en medarbejder den generelle gruppe/rolle ”Upload” i de situationer, hvor medarbejderen skal kunne tilføje dokumenter til virksomhedens sager samt tilknytte relevante metadata. Generelle grupper/roller virker på tværs af rettighedsgrupper. Denne rolle giver imidlertid også adgang til at ændre påstand, ligesom rollen kan se alle sagens oplysninger og dokumenter. Dette skal tages med i betragtning, når man vælger hvilke medarbejdere, der evt. skal tildeles rollen ’Upload’. Læs nærmere om Nets rettighedsstyring.

Til top Sidst opdateret: 02-10-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her