Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendte fejl og mangler 

Se fejl og mangler på minretssag.dk. Listen opdateres løbende, efterhånden som fejlene bliver opdaget og rettet.

Rettelser

I forbindelse med opdatering af Civilsystemet og minretssag.dk den 6. april 2018 kl. 18.00 er nedenstående generelle rettelser blevet foretaget. Derudover er der blevet løst en lang række enkeltstående fejl.

 • Brug af rettighedsgrupper: Hvis en bruger er tilknyttet én rettighedsgruppe, vil brugeren kun kunne se sager, der er tildelt denne rettighedsgruppe samt sager, der endnu ikke er tildelt en rettighedsgruppe, såfremt den åbne rettighedsmodel benyttes.
 • Der ses ikke længere frister på forsiden af minretssag.dk i sager, hvor man er udtrådt.
 • Retsafgiftsberegneren virker uden at være logget ind.
 • Ved indlevering af svarskrift generes et dokument med titlen ”Suppl. svarskriftsoplysninger”.
 • I forbindelse med upload af dokumenter er det muligt at slette et dokument og erstatte med et nyt, uden at systemet har gemt den første version.
 • Statsforvaltningen har igen mulighed for at oprette barnet i faderskabssager.
 • Ved brug af "Skriv til retten"-formularen kan henvendelsen er der mulighed for at vælge mellem alle instanser og der modtages ikke længere en fejlmeddelelse med ”Siden blev ikke fundet”.
 • Notering eller eller ændring af journalnr. registreres både på forsiden af minretssag.dk og på selve sagen.
 • Kladder gemmes i 60 dage.
 • Bilag nummereres/litreres i korrekt rækkefølge.
 • Der sker korrekt sammentælling af sager, frister, retsmøder, kladder og retsafgifter på forsiden af minretssag.dk.
 • Afsluttede sager fremgår ikke længere automatisk af sagsoversigten – men kan filtreres frem.
 • Dagens retsmøder vises på forsiden af minretssag.dk.
 • Kvittering for betaling kan udskrives.
 • Det er muligt at vælge flere parter som afsender, hvis man repræsenterer flere parter i sagen.
 • Processuelle forhold skal ikke udfyldes ved indlevering af ankesvarskrift.

 Advisering og påmindelser:

 • Der modtages ikke påmindelse om kommende frister og/eller retsmøder, hvis man har vinget af ved ”Ønsker ikke påmindelse om kommende frister og retsmøder” under ”Mine oplysninger”.
 • Påmindelse om retsmøde sendes kun til mødedeltagere.
 • Der sendes ikke længere advisering om en kommende frist, hvis fristen er forlænget.
 • Der sendes ikke længere advisering om egne uploads.
 • Der adviseres om nye dokumenter, selvom sagen efterfølgende noteres som afsluttet.

Kendte fejl og mangler

Der vil dog fortsat være følgende væsentlige fejl og mangler:

Advisering og påmindelser
Der er på nuværende tidspunkt følgende udfordringer med adviseringer:

 • Påmindelse om kommende frist sendes kun til den fristansvarlige.
 • Når en frist er overskredet, sendes adviseringer til alle, og ikke kun de fristansvarlige.
 • Hvis man repræsenterer flere parter i en sag, vil man modtage en advisering pr. part.
 • Der generes en advisering, hvis retten skifter dommer på et berammet retsmøde.

Påstandsforhøjelse
Ved påstandsforhøjelse gemmes indtastninger omkring retsafgiften ikke på sagen. Såfremt man foretager ændringer i den beregnede retsafgift eller mener man er afgiftsfritaget skal dette også oplyses i processkriftet.

 

Søgning på journalnummer
Selvom der er anført journalnummer, kan der ikke altid søges efter dette via søgefunktionen.

 

Sambehandling
I sager, der sambehandles, oplever enkelte brugere problemer med at indlæse meddelelser til flere sager på én gang. Meddelelser skal i stedet indlæses på hver enkelt sag.

 

Domstolene beklager den ulejlighed dette skaber. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt.

 

Opmærksomhedspunkter:

 

Betaling af retsafgift

Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling. Læs mere under spørgsmål & svar til retsafgift. 

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

Indtil der igen åbnes for betaling med andre kort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.  

Modtager man en frist til betaling af retsafgift uden en opkrævning af retsafgiften, kan man ikke betale retsafgiften via minretssag.dk. Send en meddelelse til retten herom via sagen på minretssag.dk, så vil retten oprette en opkrævning til brug for din betaling.

 

Årsopgørelse og anmodning om fri proces
For at anmode om fri proces skal man trykke ”tilføj dokument” og vælge dokumenttype ”meddelelse”, da det her er muligt at vælge, at det kun er retten, der skal kunne se årsopgørelsen.

 

Anlæggelse af konkurskarantænesager
Sager om konkurskarantæne efter konkurslovens kapitel 20 kan alene anlægges af kurator. Kurators advokatvirksomhed skal derfor oprettes som sagsøger. Ved ”Anden virksomhedsbetegnelse eller binavn” skal anføres konkursboet efterfulgt af kurators navn. Eksempel: ”Virksomhedsnavn under konkurs v/kurator advokat Fornavn Efternavn”.

 

Indlæsning af filer
Alle filer, som indlæses på minretssag.dk, skannes for virus. Det betyder desværre, at man ved indlæsning af flere filer i én arbejdsgang vil kunne risikere at skulle starte forfra, hvis blot en enkelt fil fjernes som følge af virustrussel.
Man kan komme uden om dette problem ved at indlæse sine filer én ad gangen. Man vælger ”Tilføj fil”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykkes fortsæt og man bringes til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på Bilag-menuen i venstre side af skærmen.

 

Udbedring af fejl og mangler
Ved frist på udbedring af fejl og mangler finder man stævningen til rettelse under ”Kladder” på portaloverblikket.  

Man kan også håndtere fristen for udbedring af mangler. Herved åbnes et nyt billede med kladde af stævningen til rettelse. Efter rettelse sendes sagen til retten igen ved at trykke på ”Anlæg sagen”.

For at se hvilke udbedringer retten ønsker, skal man åbne sagen og gå i fanen ”Dokumenter og meddelelser”. Vælg underfanen ”Korrespondance” og finde rettens brev om udbedring af mangler. 

 

Fristen er ved at blive håndteret
Nogle brugere oplever at få meddelelse om, at man ikke kan håndtere en frist, idet ”Fristen er ved at bliver håndteret”. Dette kan skyldes, at en anden bruger i virksomheden eller klienten har opstartet, men ikke gennemført handlingen.  Handlingen er gemt under "Kladder" på portaloverblikket. Du kan enten fortsætte arbejdet med den kladde eller slette kladden, for at kunne håndtere fristen.

 

Anmodning om genoptagelse af sag
Ved anmodning om genoptagelse sender man en meddelelse til retten via sagen på minretssag.dk, hvori man anmoder om genoptagelse og angiver en begrundelse. Man skal IKKE vælge "Opret appel".

 

Appel
Appel af en ikke-digitaliseret sag sker via evt. mail til retten, som derefter digitaliserer sagen, der sendes til Landsretten.

Ved appel er det ikke muligt for indstævnte/indkærede at tilføje svarskrift på sagen, før der er oprettet en frist til svarskrift i appelinstansen. Hvis du ønske at indgive et svarskrift, og der endnu ikke er givet frist til svarskrift på minretssag.dk, skal du derfor kontakte appelinstansen, så de kan oprette muligheden for at indlevere svarskrift for dig.

 

Advisering og påmindelser

Advisering: Adviseringen er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen. Adviseringer sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet.

For at undgå at sagsdeltagerne modtager for mange adviseringse-mails, sendes der kun én advisering pr. dag kl. 17 pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk.

Ved advisering om ny frist i sagen vil alle med adgang til at se fristen blive adviseret.

Påmindelser: Påmindelsen er en besked om, at en frist udløber, eller at der afholdes retsmøde i sagen. Påmindelser sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet. Påmindelsen udsendes tre dage før fristens udløb eller tre dage forud for, at retsmødet afholdes. Advisering med påmindelser om retsmøder og frister udsendes individuelt og løbende på hver sag.

OBS: Advokater, der er tilknyttet flere arbejdspladser, skal være opmærksom på eventuelt at rette deres mailadresse til advisering. Advokatsamfundet undersøger, om det kan lade sig gøre, at samme advokat har forskellige mailadresser på tværs af forskellige arbejdspladser.

 

Kontonummer
Advokatsamfundet ligger ikke inde med oplysninger om advokatkontorernes kontonumre.

Det er på nuværende tidspunkt ikke et felt, advokaterne kan udfylde på portalen. Det er noteret som et ønske til videreudvikling.

Hvis der skal ske udbetaling til advokaten, må rettens medarbejder i de konkrete situationer kontakte advokatkontoret og få kontonummeret oplyst, såfremt det ikke kendes i forvejen.

 

Ændring af kontaktoplysninger
Man kan ændre egne kontaktoplysninger, f.eks. J.nr. eller adviseringsmail, via ”Mine oplysninger”. Du ændrer egne oplysninger i oversigten over sagsdeltagere ved først at markere dig selv i oversigten og vælge "mine oplysninger". Du kan kun ændre egne oplysninger.

 

Rettighedsstyring
Nye sager, der oprettes mod en virksomhed/myndighed, eller hvor en advokat i advokatvirksomheden er oprettet som advokat for sagsøgte, vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, som tilgår minretssag.dk, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen. Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder. Vælger man den lukkede model vil man skulle tildele rettighedsgrupper for at medarbejderne kan se sagen.

Virksomhedens brugere med administratorrettigheder kan foretage valget af lukket model på minretssag.dk på knappen "Rettighedsmodel", der findes på oversigten over sager.

I Nets Rettighedsstyring, kan virksomhedens NemID-administrator tillægge en medarbejder den generelle gruppe/rolle ”Upload” i de situationer, hvor medarbejderen skal kunne tilføje dokumenter til virksomhedens sager samt tilknytte relevante metadata. Generelle grupper/roller virker på tværs af rettighedsgrupper. Denne rolle giver imidlertid også adgang til at ændre påstand, ligesom rollen kan se alle sagens oplysninger og dokumenter. Dette skal tages med i betragtning, når man vælger hvilke medarbejdere, der evt. skal tildeles rollen ’Upload’.

Læs nærmere om Nets rettighedsstyring.

Til top Sidst opdateret: 07-04-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her