Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendte fejl og mangler 

Se fejl og mangler på minretssag.dk. Listen opdateres løbende, efterhånden som fejlene bliver opdaget og rettet.

Kendte fejl og mangler:

 

Betaling – kvittering hentes ikke frem
Ved betaling af retsafgift via minretssag.dk får man mulighed for at vælge betalingskort, indtaste kortoplysninger og godkende betalingen. Systemet skal derefter hente en kvittering for betaling frem, men her melder systemet fejl. Man kan selv finde kvitteringen ved at åbne sagen og gå i fanen ”Kvitteringer”. Her ses en oversigt over kvitteringer, og en af dem vil være kvitteringen for betaling af retsafgift.

 

Erstatte/tilføje dokumenter
I forbindelse med indlevering af nye dokumenter gemmes dokumentet lige så snart, at man har tilføjet dokumentet. Hvis man opdager, at det er et forkert dokument, skal man annullere handlingen, idet det ikke er muligt at erstatte/slette et tilføjet dokument.

 

Indsende meddelelse
Når du indsender en meddelelse til retten, hvor du har skrevet teksten i tekstfeltet, modtager retten meddelelsen to gange. Retten sletter den ene meddelelse.

 

Påstandsforhøjelse
Ved påstandsforhøjelse gemmes indtastninger omkring retsafgiften ikke på sagen. Såfremt man foretager ændringer i den beregnede retsafgift eller mener man er afgiftsfritaget skal dette også oplyses i processkriftet.

 

Mine oplysninger
Enkelte brugere oplever problemer med at ændre i ”Mine oplysninger”. En meddelelse med ændringer bedes sendt til retten, hvorefter retten vil opdatere sagen.

 

Sambehandling
I sager, der sambehandles, oplever enkelte brugere problemer med at indlæse meddelelser til flere sager på én gang. Meddelelser skal i stedet indlæses på hver enkelt sag.

 

Indlæsning af filer
Alle filer, som indlæses på minretssag.dk, skannes for virus. Det betyder desværre, at man ved indlæsning af flere filer i én arbejdsgang vil kunne risikere at skulle starte forfra, hvis blot en enkelt fil fjernes som følge af virustrussel.
Man kan komme uden om dette problem ved at indlæse sine filer én ad gangen. Man vælger ”Tilføj fil”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykkes fortsæt og man bringes til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på Bilag-menuen i venstre side af skærmen.

Domstolene beklager den ulejlighed dette skaber. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt.

 

Opmærksomhedspunkter:

 

Betaling af retsafgift

Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling. Læs mere under spørgsmål & svar til retsafgift. 

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

Indtil der igen åbnes for betaling med andre kort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.  

Modtager man en frist til betaling af retsafgift uden en opkrævning af retsafgiften, kan man ikke betale retsafgiften via minretssag.dk. Send en meddelelse til retten herom via sagen på minretssag.dk, så vil retten oprette en opkrævning til brug for din betaling.

 

Udbedring af fejl og mangler
Ved frist på udbedring af fejl og mangler finder man stævningen til rettelse under ”Kladder” på portaloverblikket.  

Man kan også håndtere fristen for udbedring af mangler. Herved åbnes et nyt billede med kladde af stævningen til rettelse. Efter rettelse sendes sagen til retten igen ved at trykke på ”Anlæg sagen”.

For at se hvilke udbedringer retten ønsker, skal man åbne sagen og gå i fanen ”Dokumenter og meddelelser”. Vælg underfanen ”Korrespondance” og finde rettens brev om udbedring af mangler. 

 

Fristen er ved at blive håndteret
Nogle brugere oplever at få meddelelse om, at man ikke kan håndtere en frist, idet ”Fristen er ved at bliver håndteret”. Dette kan skyldes, at en anden bruger i virksomheden eller klienten har opstartet, men ikke gennemført handlingen.  Handlingen er gemt under "Kladder" på portaloverblikket. Du kan enten fortsætte arbejdet med den kladde eller slette kladden, for at kunne håndtere fristen.

 

Anmodning om genoptagelse af sag
Ved anmodning om genoptagelse sender man en meddelelse til retten via sagen på minretssag.dk, hvori man anmoder om genoptagelse og angiver en begrundelse. Man skal IKKE vælge "Opret appel".

 

Anke
Appel af en ikke digitaliseret sag sker via evt. mail til retten, som derefter digitaliserer sagen, der sendes til Landsretten.

Ved appel er det ikke muligt for indstævnte/indkærede at tilføje svarskrift på sagen, før der er oprettet en frist til svarskrift i appelinstansen. Hvis du ønske at indgive et svarskrift, og der endnu ikke er givet frist til svarskrift på minretssag.dk, skal du derfor kontakte appelinstansen, så de kan oprette muligheden for at indlevere svarskrift for dig.

 

Adviseringer
For at undgå at sagsdeltagerne modtager for mange adviseringse-mails, sendes der kun én advisering pr. dag pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk. Advisering med påmindelser om retsmøder og frister udsendes individuelt på hver sag.

Ved advisering om ny frist i sagen vil alle parter i sagen blive adviseret herom.

OBS: Advokater, der er tilknyttet flere arbejdspladser, skal være opmærksom på eventuelt at rette deres mailadresse til advisering. Advokatsamfundet undersøger, om det kan lade sig gøre, at samme advokat har forskellige mailadresser på tværs af forskellige arbejdspladser.

 

Kontonummer
Advokatsamfundet ligger ikke inde med oplysninger om advokatkontorernes kontonumre.

Det er på nuværende tidspunkt ikke et felt, advokaterne kan udfylde på portalen. Det er noteret som et ønske til videreudvikling.

Hvis der skal ske udbetaling til advokaten, må rettens medarbejder i de konkrete situationer kontakte advokatkontoret og få kontonummeret oplyst, såfremt det ikke kendes i forvejen.

 

Ændring af kontaktoplysninger
Man kan ændre egne kontaktoplysninger, f.eks. J.nr. eller adviseringsmail, via ”Mine oplysninger”. Du ændrer egne oplysninger i oversigten over sagsdeltagere ved først at markere dig selv i oversigten og vælge "mine oplysninger". Du kan kun ændre egne oplysninger.

 

Rettighedsstyring
Nye sager, der oprettes mod en virksomhed/myndighed, eller hvor en advokat i advokatvirksomheden er oprettet som advokat for sagsøgte, vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, som tilgår minretssag.dk, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen. Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder. Vælger man den lukkede model vil man skulle tildele rettighedsgrupper for at medarbejderne kan se sagen.

Virksomhedens brugere med administratorrettigheder kan foretage valget af lukket model på minretssag.dk på knappen "Rettighedsmodel", der findes på oversigten over sager.

I Nets Rettighedsstyring, kan virksomhedens NemID-administrator tillægge en medarbejder den generelle gruppe/rolle ”Upload” i de situationer, hvor medarbejderen skal kunne tilføje dokumenter til virksomhedens sager samt tilknytte relevante metadata. Generelle grupper/roller virker på tværs af rettighedsgrupper. Denne rolle giver imidlertid også adgang til at ændre påstand, ligesom rollen kan se alle sagens oplysninger og dokumenter. Dette skal tages med i betragtning, når man vælger hvilke medarbejdere, der evt. skal tildeles rollen ’Upload’.

Læs nærmere om Nets rettighedsstyring.

Til top Sidst opdateret: 15-02-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her