Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lejens størrelse 


Der gælder forskellige regler for lejens størrelse i boliger, som ikke er almennyttige.

Du må først finde ud af, hvilke regler der gælder for din kommune. 

I de fleste af landets kommuner gælder reglerne om lejeregulering i boligreguleringsloven. Disse regler gælder for ejendomme med mere end 6 lejligheder. I disse lejligheder må udlejer kun opkræve den "omkostningsbestemte leje". Den beregnes som et afkast af udlejers investering med tillæg af driftsudgifter. Reglerne er meget komplicerede, men du kan få vejledning hos dit lokale huslejenævn.

For ejendomme med højst 6 lejligheder gælder særlige regler. Du må også for disse lejligheder søge vejledning hos dit lokale huslejenævn.

I de øvrige kommuner gælder reglerne i lejeloven. Det betyder, at lejen ikke må overstige det lejedes værdi. Det lejedes værdi findes ved at sammenligne med leje i tilsvarende lejemål i området. Hvis udlejer mener, at lejen er mindre end det lejedes værdi, kan han forhøje lejen. Lejeren kan også få lejen nedsat, hvis lejen er højere end det lejedes værdi.

Der er for alle lejligheder en lang række andre regler, der gælder for fastsættelse af lejen. Der er også særlige regler for varsling af lejeforhøjelser. Du kan søge vejledning hos advokater eller retshjælpen.
Til top Sidst opdateret: 26-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her