Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lejesager i nævnene 

Det er kun sager om leje af boliger, der skal begynde i et huslejenævn eller beboerklagenævn. Der er dog også sager om boliglejemål, der ikke kan begynde i et nævn.

Både lejere og udlejere kan indbringe sager for nævnene.

Hvis en sag kan behandles i et huslejenævn eller et beboerklagenævn, skal du indbringe sagen for nævnet, før boligretten kan behandle sagen.

Alle sager om leje af erhvervslejemål skal som udgangspunkt starte i boligretten, medmindre udlejer og lejer har aftalt, at tvister skal behandles ved privat voldgift.

Huslejenævn behandler sager mellem private udlejere og lejere.

Beboerklagenævn behandler sager mellem de almene boligselskaber og deres lejere.

Huslejenævn og beboerklagenævn er kommunale nævn og findes i alle kommuner. Der findes en del fælleskommunale nævn. Du kan kontakte din kommune og høre, hvordan du kommer i kontakt med det nævn, der skal behandle sager fra din kommune.

Mange kommuner har også vejledninger om disse nævn på deres hjemmeside. Du kan derfor også søge oplysning på din kommunes hjemmeside.

Formanden for huslejenævnet og beboerklagenævnet er en jurist. Derudover er der to nævnsmedlemmer. De er udpeget efter indstilling fra de lokale udlejerforeninger og lejerforeninger. Beboerklagenævnet har i visse sager et ekstra medlem, der har særlig indsigt i sociale forhold.

Til top Sidst opdateret: 09-01-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her