Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anke af straffesager 


Sager, der er afgjort af en byret
Tiltalte og anklageren kan anke sager, herunder nævningesager, der er afgjort af byretten til landsretten. Anken kan omfatte skyldsspørgsmålet og/eller straffen.

Anklageren kan dog kun anke, hvis der kan idømmes højere straf end bøde og konfiskation.
 
Tiltalte kan kun anke

  • hvis den straf, han/hun er idømt, overstiger 20 dagbøder eller en samlet bøde på 6.000 kr., eller
  • hvis sagen har medført konfiskation eller frakendelse af rettigheder.

Hvis sagen er principiel, kan Procesbevillingsnævnet give tilladelse til, at sagen alligevel ankes til landsretten.

Landsrettens ankedomme
Landsrettens dom i en ankesag kan normalt ikke ankes. I særlige tilfælde kan Procesbevillingsnævnet give tilladelse til anke til Højestret. 

Ankefristen
Fristen for anke til landsret og Højesteret og for ansøgning om anketilladelse hos Procesbevillingsnævnet er altid 14 dage.

Til top Sidst opdateret: 02-03-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her