Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesager uge 8 
10-02-2020 

Straffesager den 17.- 21. februar 2020
 

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
17-02-2020 kl.09:30 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 18A-8183/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kathrine Plougsgaard                         
Sagen drejer sig om: Påkørsel af person, Køge Kommune                         
Advokat: Mads Lyshøj Ulrikkeholm                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-73341-00049-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
17-02-2020 kl.09:30 - 12:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-7066/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                          
Sagen drejer sig om: Udbredt video med børnepornografi, Greve                         
Advokat: Kenneth Tygesen                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-72386-00034-17

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
17-02-2020 kl.09:30 - 11:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-449/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                         
Sagen drejer sig om: Påkørsel af fodgænger, Køge                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-73316-00010-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
17-02-2020 kl.11:30 - 12:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-4/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Marie Louise Tønne                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel m.v., Roskilde                         
Anklagemyndighed: CMM                         
Politiets journalnr.: 1200-80201-00210-19

Straffesag, Diverse, Generhvervelse af førerretten
17-02-2020 kl.13:00 - 14:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-8186/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                         
Sagen drejer sig om: Anmodning om generhvervelse af førerretten                          
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 4110-20176-03560-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
17-02-2020 kl.13:00 - 14:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-8185/2019

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Marie Louise Tønne                         
Sagen drejer sig om: Kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet m.m., Solrød Strand                         
Anklagemyndighed: CMM                         
Politiets journalnr.: 1200-80242-00345-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
17-02-2020 kl.13:00 - 15:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-7166/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                          
Sagen drejer sig om: Skatteunddragelse, Bjæverskov                         
Advokat: Kenneth Tygesen                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-85130-00010-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
17-02-2020 kl.14:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-5/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                         
Sagen drejer sig om: Dyretransport uden autorisation, Ringsted                         
Anklagemyndighed: MVP                          
Politiets journalnr.: 12TC-89138-00065-19

Straffesag, Diverse, Andet
18-02-2020 kl.09:00 - 09:30. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 8-851/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jørgen Lougart                          
Sagen drejer sig om: Drøftelse om mentalundersøgelse                         
Advokat: Thomas Fogt                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-70307-00089-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-02-2020 kl.09:30 - 12:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 2A-6178/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Lindgren                         
Sagen drejer sig om: Momsunddragelse, Ringsted                         
Advokat: Martin Simonsen                          
Anklagemyndighed: KWJ                         
Politiets journalnr.: 1200-85150-00016-17

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
18-02-2020 kl.09:30 - 10:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-36/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Vilkårsovertrædelse                         
Advokat: Kenneth Tygesen                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-83220-00085-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
18-02-2020 kl.09:30 - 10:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-4178/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsoverskridelse, Greve                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81038-00198-19

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
18-02-2020 kl.10:00 - 10:30. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-35/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Vilkårsovertrædelse                         
Advokat: Thomas Fogt                         
Anklagemyndighed: MVP                          
Politiets journalnr.: 1200-83220-00086-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
18-02-2020 kl.10:10 - 10:25. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-842/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                          
Sagen drejer sig om: Indført ulovlige knive til Danmark                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-84181-00459-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
18-02-2020 kl.10:30 - 11:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-6974/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsoverskridelse, Solrød Kommune                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81023-06647-18

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
18-02-2020 kl.10:30 - 11:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-13/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Vold i Ringsted                         
Advokat: Thomas Fogt                         
Anklagemyndighed: TRL                         
Politiets journalnr.: 1200-73241-00197-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
18-02-2020 kl.11:00 - 11:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-7009/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsoverskridelse, Solrød Strand                         
Anklagemyndighed: THO                          
Politiets journalnr.: 1200-81023-07312-18

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
18-02-2020 kl.11:20 - 11:50. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-408/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Hæleri i Ringsted                         
Advokat: Thomas Fogt                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 0900-76601-00001-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
18-02-2020 kl.11:30 - 12:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-7701/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                          
Sagen drejer sig om: Foretaget overhaling højre om, Greve                         
Anklagemyndighed: MVP                          
Politiets journalnr.: 1200-81131-00063-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
18-02-2020 kl.13:00 - 13:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-7704/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Undladt at holde til højre, Solrød                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81060-00060-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
18-02-2020 kl.13:00 - 15:30. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 2A-6856/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Lindgren                          
Sagen drejer sig om: Opgivet urigtige oplysninger til politiet, Køge                         
Advokat: Thomas Fogt                         
Anklagemyndighed: AST                         
Politiets journalnr.: 1200-70671-00025-19

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
18-02-2020 kl.13:00 - 14:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-484/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Kørt i tog uden at betale herfor, Roskilde                         
Advokat: Kenneth Tygesen                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-77645-00007-15

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
18-02-2020 kl.13:00 - 14:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 6A-4618/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lise Leth-Nissen                         
Sagen drejer sig om: Bl.a. kørsel i frakendelsesperiode i Køge                         
Advokat: Finn Walther Petersen                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81685-00531-17

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
18-02-2020 kl.13:30 - 14:15. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-7710/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                          
Sagen drejer sig om: Kørsel uden kørekort m.m., Ringsted                         
Anklagemyndighed: THO                          
Politiets journalnr.: 1200-81409-00634-19

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
18-02-2020 kl.14:00 - 14:30. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-47/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændring                         
Advokat: Carsten Brix                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-83220-00084-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
18-02-2020 kl.14:15 - 14:45. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-7871/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                          
Sagen drejer sig om: Hundebid, Viby Sjælland                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-89152-00131-19

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
18-02-2020 kl.14:30 - 15:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-7850/2019

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændring                         
Advokat: Carsten Brix                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-10171-00065-15

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
18-02-2020 kl.14:45 - 15:05. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 7A-943/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mogens Pedersen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsoverskridelse, Havdrup                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81023-05304-19

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
18-02-2020 kl.15:00 - 15:30. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 11A-404/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Besiddelse af euforiserende stoffer, Køge                         
Advokat: Carsten Brix                         
Anklagemyndighed: MVP                          
Politiets journalnr.: 1200-84110-01257-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-02-2020 kl.09:30 - 13:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 6A-7119/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                          
Sagen drejer sig om: Vold mod mindreårig, Køge Kommune                         
Advokat: Flemming Wahren                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-73241-00439-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-02-2020 kl.09:30 - 12:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 2A-5692/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Lindgren                         
Sagen drejer sig om: Vold i Roskilde - FORTSAT SAG                          
Advokat: Mads Lyshøj Ulrikkeholm                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-73241-00384-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-02-2020 kl.09:30 - 12:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 1A-8134/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tove Horsager                          
Sagen drejer sig om: Uforsvarlig stand af sættevogn, Køge Bugt Motorvejen                         
Advokat: Thomas Lorentzen                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 12TC-73341-00065-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-02-2020 kl.09:30 - 15:30. Retssal 2. Rettens j.nr.: SS 11A-436/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Schultz-Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Voldtægt i Ringsted                         
Advokat: Jørn Brandenhoff Schmidt                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-72303-00015-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-02-2020 kl.13:00 - 15:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 1A-38/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tove Horsager                         
Sagen drejer sig om: Uautoriseret indgreb i køretøj, sted ukendt                         
Advokat: Kenneth Tygesen                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 12TC-90310-00012-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-02-2020 kl.13:00 - 15:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 2A-7927/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Lindgren                          
Sagen drejer sig om: Trusler, Ringsted                         
Advokat: Mads Lyshøj Ulrikkeholm                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-73241-00561-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
19-02-2020 kl.15:00 - 16:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 1A-74/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tove Horsager                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel i Greve                         
Advokat: Kenneth Tygesen                         
Anklagemyndighed: ASA                         
Politiets journalnr.: 1200-80201-00216-17

Straffesag, Grundlovssager, Foranstaltning under efterforskning
20-02-2020 kl.09:00 - 09:30. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 9-833/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Lindgren                          
Sagen drejer sig om: Drøftelse af ransagning og beslaglæggelse                         
Advokat: Erbil Gökhan Edge Kaya                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-84171-00010-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-02-2020 kl.09:30 - 12:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 8A-7935/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Linda Lauritsen                          
Sagen drejer sig om: Vold, Hvalsø                         
Advokat: Elo Jensen                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-73241-00335-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
20-02-2020 kl.09:30 - 10:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 18A-7168/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lea Rosenlind Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Kørsel med hash i blodet m.v., Køge                         
Advokat: Thomas Lindberg Brædder                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-80242-00360-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
20-02-2020 kl.09:30 - 11:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-7173/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                          
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel m.v., Greve kommune                         
Advokat: Laue Traberg Smidt                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-80201-00404-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-02-2020 kl.09:30 - 15:30. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 9A-611/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Martin Nyvang                         
Sagen drejer sig om: Vold mod tjenestemand i funktion, Roskilde                         
Advokat: Thomas Fogt                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-70307-00099-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
20-02-2020 kl.10:00 - 10:30. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 18A-7840/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lea Rosenlind Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Ansvarlig for hastighedsoverskridelse, Greve                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81271-09750-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
20-02-2020 kl.10:30 - 11:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 18A-7841/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lea Rosenlind Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Kørsel i Køge trods frakendt førerret                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81685-00015-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
20-02-2020 kl.11:00 - 11:20. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 18A-7844/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lea Rosenlind Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel, Åbyhøj                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 4200-80201-00081-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
20-02-2020 kl.11:20 - 11:50. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 18A-7845/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lea Rosenlind Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Kørsel i Lejre Kommune trods frakendt førerret                          
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81685-00459-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
20-02-2020 kl.11:30 - 12:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-7399/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                          
Sagen drejer sig om: Kørsel i Ringsted med stoffer i blodet                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-80242-00440-18

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
20-02-2020 kl.13:00 - 14:30. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 10A-413/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anders Herping Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Tyveri, Køge                         
Advokat: Susanne Graffmann                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-75431-00019-17

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
20-02-2020 kl.13:00 - 13:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-7397/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                          
Sagen drejer sig om: Hastighedsoverskridelse m.v., Greve                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81270-00203-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
20-02-2020 kl.13:00 - 14:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 18A-470/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lea Rosenlind Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld, St. Heddinge                          
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-80112-00825-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
20-02-2020 kl.14:00 - 14:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-7402/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                          
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel m.v., Lejre                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-80201-00298-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
20-02-2020 kl.14:00 - 15:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 18A-7846/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lea Rosenlind Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Hastighedsoverskridelse, Køge Kommune                          
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81022-00583-18

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
20-02-2020 kl.14:30 - 15:30. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 10A-6411/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anders Herping Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Vilkårsovertrædelse                         
Advokat: Susanne Graffmann                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-83220-00068-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
20-02-2020 kl.14:30 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 6A-7403/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Marie Louise Tønne                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsoverskridelse, Køge                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-81270-00176-18

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
20-02-2020 kl.14:30 - 15:30. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 6A-5130/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anders Herping Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Vilkårsovertrædelse                         
Advokat: Susanne Graffmann                         
Anklagemyndighed: THO                         
Politiets journalnr.: 1200-83220-00059-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-02-2020 kl.09:30 - 15:30. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 9A-610/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Martin Nyvang                         
Sagen drejer sig om: Vold Roskilde                         
Advokat: André Rouvillain                         
Anklagemyndighed: MVP                         
Politiets journalnr.: 1200-73241-00162-19

Til top Sidst opdateret: 10-02-2020 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk