Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling  

Retten tilbyder dialog frem for dom

Målet for retsmægling er to vindere og ingen tabere.

I en strid mellem to parter er en krævende retssag ikke altid den bedste løsning. Især ikke, hvis de er nødt til efterfølgende at have kontakt til hinanden. Det kan f.eks. være, hvis parterne er naboer, eller hvis de fortsat ønsker at samarbejde også efter stridens afgørelse. I nogle tilfælde er et fortsat samarbejde af afgørende betydning, ikke kun for parterne, men for andre personer. Det gælder f.eks., hvis der er tale om en strid i et familieforhold.

I civile sager tilbyder retten et alternativ, hvor juraen træder i baggrunden for dialog om parternes behov, nemlig retsmægling.

Retsmægling er en anderledes form for konfliktløsning end den, domstolene normalt tilbyder. Her er det ikke så meget lovbestemmelser, men parternes behov og ønsker, der bestemmer udfaldet. Retsmægling kan derfor være en fordel i mange civile sager, hvor parterne har en interesse i fortsat at være i kontakt.

Hvad er retsmægling?
Ved retsmægling hjælper en retsmægler parterne til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Formålet er at skabe løsninger, der i høj grad tilgodeser parternes individuelle ønsker.

Retsmægleren er en dommer eller advokat, der har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, men har til opgave at lede mæglingen.

Hvis du overvejer at få retsmægling i en konkret sag, hvor du er part, skal du drøfte mulighederne med din advokat/repræsentant. Du er også velkommen til at henvende dig til Retten i Roskilde.

Til top Sidst opdateret: 21-03-2019 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk