Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fremkaldelse af frygt for liv eller helbred ved udtalelse ”jeg nakker dig” eller lignende 
27-06-2011 

Dom af 6. april 2011
Den 6. april 2011 afsagde Retten i Roskilde dom i en sag, hvor der var rejst tiltale for to tilfælde at trusler, som var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for en persons liv. Efter bevisførelsen fandt retten det ubetænkeligt at lægge de forurettedes forklaringer til grund, og fandt det derfor bevist, at tiltalte i to tilfælde havde udtalt ”jeg nakker dig” eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde frygt for de forurettedes liv. Retten fastsatte straffen til 20 dags fængsel.
Til top Sidst opdateret: 27-06-2011 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk