Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mod 48-årig kvinde, der var tiltalt for vold mod sine tre børn 
03-07-2019 

Retten i Roskilde har i dag idømt en kvinde fængsel i 3 måneder, der blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år.
 

Domsmandsretten fandt kvinden skyldig i gennem en længere årrække af have begået vold mod to af sine børn i form af knytnæveslag (såkaldte ”lammere”) samt skub og spark. Retten lagde vægt på den ældste søns forklaring samt på den yngste søns forklaring under den første videoafhøring. At den yngste søn under en senere videoafhøring trak sin tidligere forklaring tilbage, blev ikke tillagt vægt ved afgørelsen.

Der var tillige rejst tiltale for vold mod en tredje søn, men tiltalte blev frifundet i dette forhold, fordi barnet, der nu er voksen, i retten forklarede, at han aldrig havde været udsat for vold fra moderens side.

Straffen blev gjort betinget, idet retten lagde vægt på den tiltaltes gode personlige forhold.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Et tidligere nedlagt navneforbud blev efter anmodning fra forsvareren udstrakt til også at gælde under anken.

Sagen har j.nr. SS 2828/2019

Til top Sidst opdateret: 03-07-2019 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk