Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag mod flere medlemmer af LTF 
04-04-2019 

Et enigt nævningeting ved Retten i Roskilde har den 4. april 2019 afsagt dom i en længerevarende nævningesag mod 13 tiltalte, hvoraf flertallet havde tilknytning til LTF
   

De tiltalte, 13 mænd i alderen fra 22 til 35 år, blev ved rettens enstemmige kendelse den 11. marts 2019 i forskelligt omfang fundet skyldige i en række straffelovs­overtrædelser, mens én tiltalt blev frifundet.

T1, en 27-årig irakisk statsborger, blev idømt fængsel i 4 år for ulovlig tvang, afpresning af særlig grov beskaffenhed, besiddelse og videreoverdragelse af kokain, vold af særlig rå, brutal og farlig karakter mod fængselsbetjente og forsøg herpå samt indbrudstyveri. Retten fandt, at udvisning med indrejseforbud for bestandig – under hensyn til hans tilknytning til henholdsvis Danmark og Irak, hans mindreårige søn, karakteren af hans nuværende og tidligere kriminalitet samt at han ikke tidligere havde modtaget en advarsel om udvisning – med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og han blev derfor tildelt en advarsel om udvisning, idet det seneste forhold var begået efter ikrafttrædelsen af reglerne herom.

T2, en 25-årig tyrkisk statsborger, blev idømt fængsel i 2 år og 9 måneder for afpresning af særlig grov beskaffenhed, vold, til dels af særlig rå, brutal og farlig karakter, forsøg på ulovlig tvang og trusler rettet mod et vidne. Straffen var en fællesstraf med en betinget dom på fængsel i 30 dage. Han blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

T3, en 25-årig dansk statsborger, blev idømt fængsel i 5 år for forsøg på besiddelse af et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder som led i en bandekonflikt mellem LTF og Brothas. Straffen var en tillægsstraf til en bøde.

T4, en 25-årig dansk statsborger, som retten lagde til grund, havde titel som krigsminister i LTF, blev idømt fængsel i 7 år og 5 måneder for afpresning af særlig grov beskaffenhed, vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, forsøg på ulovlig tvang, dokumentfalsk, bedrageri og til dels forsøg herpå, besiddelse og videreoverdragelse af kokain og hash, indbrudstyveri og forsøg på hæleri. Straffen var en tillægsstraf til domme på fængsel i henholdsvis 6 måneder og 30 dage.

T5, en 27-årig irakisk statsborger, som retten lagde til grund, havde titel som vicepræsident i LTF, blev idømt fængsel i 5 år og 6 måneder for afpresning af særlig grov beskaffenhed, besiddelse og videreoverdragelse af kokain samt indbrudstyveri. Straffen var en tillægsstraf til en bøde. Han blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.  

T6, en 24-årig afghansk statsborger, blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for dokumentfalsk, forsøg på bedrageri samt besiddelse og videreoverdragelse af kokain. Straffen var en tillægsstraf til en bøde. Retten fandt, at udvisning med indrejseforbud for bestandig – under hensyn til hans tilknytning til henholdsvis Danmark og Afghanistan, karakteren af hans nuværende og tidligere kriminalitet, som han begik som 15-årig, og som kunne anses som ungdomskriminalitet, samt at han ikke tidligere havde modtaget en advarsel om udvisning – med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og han blev derfor betinget udvist.

T7, en 27-årig tyrkisk statsborger, blev idømt fængsel i 4 år og 9 måneder for afpresning af særlig grov beskaffenhed, vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, forsøg på ulovlig tvang samt besiddelse og videreoverdragelse af kokain. Straffen var en tillægsstraf til domme på henholdsvis fængsel i 3 måneder og en bøde. Han blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. 

T8, en 25-årig dansk statsborger, blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for afpresning af særlig grov beskaffenhed samt besiddelse og videreoverdragelse af kokain.

T9, en 35-årig dansk statsborger, blev idømt fængsel i 7 år for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, til dels forsøg herpå, og til dels som led i en bandekonflikt mellem LTF og Brothas.

T10, en 22-årig dansk statsborger, blev idømt fængsel i 5 år og 6 måneder for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder som led i en bandekonflikt mellem LTF og Brothas, afpresning af særlig grov beskaffenhed, vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, dokumentfalsk og bedrageri.

T11, en 23-årig portugisisk statsborger, blev idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for afpresning af særlig grov beskaffenhed, vold, til dels af særlig rå, brutal og farlig karakter, dokumentfalsk, bedrageri og til dels forsøg herpå. Straffen var en tillægsstraf til domme på henholdsvis fængsel i 2 år og 6 måneder og en bøde. Retten fandt, at udvisning med indrejseforbud for bestandig – under hensyn til hans tilknytning til henholdsvis Danmark og Portugal, hvor eneste tilknytning var statsborgerskabet, karakteren af hans nuværende og tidligere kriminalitet samt at han ikke tidligere havde modtaget en advarsel om udvisning – med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og han blev derfor frifundet for påstanden om udvisning.

T12, en 25-årig afghansk statsborger, blev idømt fængsel i 9 måneder for besiddelse og videreoverdragelse af kokain og hash. Retten fandt, at udvisning med indrejseforbud i 6 år – under hensyn til hans tilknytning til henholdsvis Danmark og Afghanistan, karakteren af hans nuværende og tidligere kriminalitet, samt at han ikke tidligere havde modtaget en advarsel om udvisning – med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og han blev derfor betinget udvist.

T13, en 22-årig dansk statsborger, som retten lagde til grund, havde haft titel som krigsminister i LTF, blev idømt fængsel i 6 år, 10 måneder og 10 dage for forsøg på besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder som led i en bandekonflikt mellem LTF og Brothas, afpresning af særlig grov beskaffenhed, vold, til dels af særlig rå, brutal og farlig karakter, ulovlig tvang, dokumentfalsk, bedrageri og til dels forsøg herpå. Straffen var en tillægsstraf til domme på fængsel i henholdsvis 1 år og 50 dage samt bøder.

Seks af de tiltalte (T1, T4, T5, T6, T7 og T8) blev idømt et nærmere afgrænset opholdsforbud i Ringsted, Køge, København og Fredericia.

Sagen er behandlet over 34 retsmøder siden oktober 2018 under sag nr. SS 9-3481/2018.

Til top Sidst opdateret: 04-04-2019 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk