Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Til domsmænd og nævninge 

Her på siden kan du læse information, stilet til domsmænd og nævninge ved Retten i Roskilde. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

I domsmandssager medtages domsmændenes navne kun i retsbogen. Retsbogen sendes efterfølgende til anklagemyndigheden og forsvareren, men ikke til domfældte.

Hvis der bliver bedt om aktindsigt i en afsluttet straffesag efter reglerne i retsplejeloven, vil domsmændenes navne altid blive anonymiseret.

For så vidt angår nævningesager gælder som udgangspunkt det samme som i domsmandssager, men der er særlige regler om udtagelse af nævninger for de enkelte sager, herunder om at der mindst to uger før hovedforhandlingen skal udsendes nævningeliste. Listen vil blive sendt til anklagemyndigheden og forsvareren, men kan forevises tiltalte.

 Læs mere om domsmandssager.

 Læs mere om nævningesager.

Til top Sidst opdateret: 10-04-2019 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk