Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Artikel om "Varetægtsfængsling i praksis" 
14-06-2017 

 
Specialkonsulent Sofie-Amalie Gregaard Brandi og fuldmægtig Cecilie Boel Winther har udarbejdet artiklen ”Varetægtsfængsling i praksis”.
Artiklen er tænkt som et praktisk anvendeligt redskab til at få overblik over de vigtigste retlige spørgsmål om varetægtsfængsling efter retsplejeloven, der er afklaret i retspraksis. Artiklen peger også på områder, der endnu synes uafklarede. 

Læs artiklen  her.

Gengivelse af artiklen sker fra Ugeskrift for Retsvæsen (U.2017B.231) med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

Til top Sidst opdateret: 14-06-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk