Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Procesbevillingsnævnets behandling af persondata 
24-05-2018 

Fredag den 25. maj 2018 træder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft.

Procesbevillingsnævnet har i den anledning bl.a. information på nævnets hjemmeside om nævnets sagsbehandling særligt i forhold til registrerede personoplysninger og rettigheder i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Du kan se den generelle information her. Der vil desuden ske orientering i forbindelse med sagsbehandling i konkrete sager.

Vi har også ændret nævnets forretningsorden med ikrafttræden den 25. maj 2018, jf. bekendtgørelse nr. 512 af 22. maj 2018. Ændringen skyldes navnlig konsekvensrettelser med henvisninger til de nye bestemmelser i databeskyttelseslovgivningen. Du kan se Procesbevillingsnævnets forretningsorden her.

 

Databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2017 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Databeskyttelsesloven er lov nr. 502 af 23. maj 2018

Til top Sidst opdateret: 24-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk