Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nyt nævn pr. 1. april 2019 
25-03-2019 

 
Med virkning fra 1. april 2019 bliver der etableret et nyt nævn i Procesbevillingsnævnet, nemlig nævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser. Det nye nævn har til opgave at behandle ansøgninger om appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser.

Denne nye ordning er et led i familieretsreformen, som implementeres ved lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset og lov nr. 1711 af 27. december 2018 om ændring af en række love, herunder retsplejeloven.

Du kan læse mere om det nye nævns sammensætning her.

Du kan desuden læse mere om det nye nævn her.

Har du spørgsmålet til ovenstående kan du kontakte sekretariatschef Hanne Kjærulff på telefon 33121320.
Til top Sidst opdateret: 25-03-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk