Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Artikel om retsplejelovens § 389 a 
17-12-2014 

 
Den 1. juli 2014 trådte en ændring af retsplejeloven for behandling af civile sager i kraft, herunder flere nye regler om appelbegrænsninger blandt andet en ny regel om kærebegrænsning i retsplejelovens § 389 a.

Artiklen analyserer, hvornår kære af byrettens beslutning eller kendelse i en civil sag kan ske direkte til landsretten, og hvornår tilladelse til kære skal søges hos Procesbevillingsnævnet efter § 389 a.

Endelig omtales enkelte sager, hvor Procesbevillingsnævnet har meddelt kæretilladelse efter bestemmelsen.

Du kan læse artiklen her.

Du kan desuden læse om samtlige regler om appelbegrænsning i civile sager efter den 1. juli 2014 her.

Til top Sidst opdateret: 17-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk