Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilbagekaldelse af bevilling om fri proces til et gruppesøgsmål vedrørende ophævelse af ydelsesgaranti i et pensionsselskab 
10-10-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2013 stadfæstet Civilstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 7, af en tidligere meddelt bevilling om fri proces til en forening til et gruppesøgsmål mod et pensionsselskab vedrørende en ophævet ydelsesgaranti.
Civilstyrelsen havde ved afgørelsen om tilbagekaldelse lagt vægt på, at foreningen ikke oplyste Civilstyrelsen om, at foreningen havde indgået en aftale med pensionsselskabet og Forbrugerombudsmanden om den ophævede ydelsesgaranti, og at foreningen herved i henhold til aftalen fraskrev sig muligheden for at føre retssager om afskaffelse af de i fri processagen omhandlede ydelsesgarantier, herunder som grupperepræsentant i gruppesøgsmål.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2013-31-0386.
Til top Sidst opdateret: 10-10-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk