Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anerkendelse af erhvervssygdom 
08-05-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2014 meddelt en person fri proces til en sag mod Ankestyrelsen med påstand om, at Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at personens tennis- og golfalbue skal anerkendelse som en erhvervssygdom. Personen har ved Arbejdsmedicinsk Afdeling fået stillet diagnoserne tennis- og golfalbue, og ved speciallæge fået stillet diagnosen golfalbue, men Ankestyrelsen vurderede, at personen ikke led af nogle af de stillede diagnoser, da Ankestyrelsen ikke fandt, at der var objektive undersøgelser, der i tilstrækkelig grad understøttede diagnoserne.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-31-0032.
Til top Sidst opdateret: 08-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk