Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Injuriesag mod forhenværende minister 
17-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. juni 2011 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt fri proces til en person, der har fået delvist medhold i byretten i en sag mod en forhenværende minister om injurier. Byretten fandt, at modparten havde overtrådt straffelovens § 267, idet modparten i en artikel offentliggjort den 20. februar 2009 blandt andet var citeret for at have udtalt, at personen gik ind for stening. Modparten ankede sagen til landsretten. Bevillingen er begrænset til under ankesagen at nedlægge påstand om stadfæstelse af byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-32-0065.
Til top Sidst opdateret: 17-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk