Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til tre sagsøgte i sager om ulovlig fildeling 
03-07-2019 

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 2. juli 2019 meddelt fri proces efter retsplejelovens § 328 til tre sagsøgte i sager om erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig fildeling af ophavsretligt beskyttede filmværker.

Civilstyrelsen havde afslået at meddele fri proces i sagerne efter retsplejelovens § 328.

Fælles for sagerne var, at de underliggende retssager alle var rejst af det samme selskab på vegne af forskellige rettighedshavere mod indehaverne af nogle IP-adresser, hvorfra der var påstået flere ophavsretlige krænkelser, der var konstateret ved hjælp af et it-software. Sagsøgeren havde under alle sager nedlagt påstand om erstatning og godtgørelse for én ophavsretlig krænkelse. Alle de sagsøgte benægtede kendskab til de påståede krænkelser og påstod herefter frifindelse over for sagsøgerens erstatningskrav. To ud af de tre sagsøgte påstod endvidere sagerne afvist under henvisning til, at sagsøgeren ikke havde fået overdraget ret til at forfølge de ophavsretlige krænkelser fra rettighedshaverne og dermed ikke var rette sagsøger.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2019-31-0246, 2019-31-0247 og 2019-31-0300.

Til top Sidst opdateret: 03-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk