Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til to tidligere soldater til sagsanlæg mod Ankestyrelsen om anerkendelse af psykiske arbejdsskader efter udsendelse til Balkan 
18-06-2012 

 
De tidligere soldater havde anmodet om fri proces til en sag mod Ankestyrelsen med påstand om, at Ankestyrelsen skal anerkende, at de tidligere soldater i forbindelse med deres udsendelse til Balkan i henholdsvis 1995/1996 og 1993/1995 havde pådraget sig psykiske arbejdsskader. Civilstyrelsen havde meddelt afslag på fri proces, jf. retsplejelovens § 328, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, og § 329. Procesbevillingsnævnet meddelte fri proces efter retsplejelovens § 328.

Afgørelser af 11. juni og 12. juni 2012 (PBN 2012-31-0182 og PBN 2012-31-0211)
Til top Sidst opdateret: 18-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk