Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til syv bærere af efternavnet Ørsted i en ankesag bl.a. om brug af varemærket Ørsted 
16-12-2019 

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 6. december 2019 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt syv bærere af efternavnet Ørsted fri proces til en ankesag for Højesteret.
Ørsted er i medfør af navnelovens § 3 et beskyttet efternavn, og sagen angår om de syv bærere af efternavnet under henvisning til navnelovens § 27 kan forbyde Ørsted-koncernen i at anvende ”Ørsted” som en del af koncernens varemærker, selskabsnavne og internetdomæner.

Sagen blev i 1. instans behandlet af Sø- og Handelsretten, som ved dom af 10. maj 2019 frifandt Ørsted-koncernen, idet navnelovens § 27 ikke kunne føre til, at koncernen ikke kunne anvende ”Ørsted” som et varemærke, og idet koncernen som en afledt effekt heraf kunne anvende ”Ørsted” som en del af koncernens selskabsnavne og internetdomæner.

De syv bærere af efternavnet ankede dommen til Højesteret, som den 11. november 2019 besluttede at admittere den direkte anke af Sø- og Handelsrettens dom, idet sagen efter Højesterets opfattelse rejser et principielt spørgsmål om forståelsen af navnelovens regler og disses samspil med reglerne i varemærkeloven, selskabsloven og intemetdomæneloven, og idet sagens udfald må antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen inden for det navneretlige område.

Civilstyrelsen havde meddelt afslag på fri proces efter retsplejelovens § 329 inden Højesteret admitterede ankesagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-32-0075 m.fl.
Til top Sidst opdateret: 16-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk