Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til sag om tilkendelse af førtidspension 
07-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2015 i medfør af retsplejelovens § 328 meddelt en borger fri proces til en sag mod Ankestyrelsen om tilkendelse af førtidspension. Det fremgik af sagen, at borgeren bl.a. led af posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i svær grad. Borgeren var afvisende over for medicinsk behandling, da han tidligere var blevet medicinsk tvangsbehandlet. Der forelå udtalelse fra en psykiater, hvor det bl.a. var anført, at det var tvivlsomt, om medicinsk behandling ville have nogen virkning på borgerens helbredstilstand, og at borgeren havde et så traumatiseret forhold til medicinsk behandling grundet sine tidligere oplevelser, at det i sig selv gjorde behandlingen uegnet. Borgeren havde under det kommunale afklaringsforløb været i arbejdsprøvning i 4 uger.

Ankestyrelsen traf afgørelse om, at borgeren ikke var berettiget til at få påbegyndt en sag om førtidspension. Ankestyrelsen lagde blandt andet vægt på, at det ikke kunne udelukkes, at der ved fornyet behandling kunne ske en bedring af borgerens helbredstilstand. Ankestyrelsen fandt endvidere, at arbejdsprøvningen ikke gav et retvisende billede af borgerens arbejdsevne.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2014-31-1038.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk