Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til sag mod et realkreditinstitut om realkreditinstituttets mulighed for ensidigt at forhøje bidragssatsen på klagerens realkreditlån 
03-11-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har meddelt en klager fri proces efter retsplejelovens § 329 til en sag mod et realkreditinstitut om realkreditinstituttets mulighed for ensidigt at forhøje bidragssatsen på klagerens realkreditlån. Civilstyrelsen havde meddelt klageren afslag på fri proces efter samme bestemmelse.

Det fremgik af sagen, at klageren i 2007 optog et 30-årigt rentetilpasningslån hos et realkreditinstitut med pant i sin ejendom, og at det i det bagvedliggende pantebrev var fastsat, at klager kvartalsårligt skulle betale et bidrag på 0,18125 % af lånerestgælden. Videre var det angivet i pantebrevet, at bidragssatsen kunne forhøjes efter beslutning fra realkreditinstituttets bestyrelse.

Realkreditinstituttet varslede i september 2014 en generel forhøjelse af priserne på visse typer af realkreditlån gældende fra den 1. januar 2015, hvilket bl.a. betød en forhøjelsen af bidragssatsen på klagerens realkreditlån. Forhøjelsen var bl.a. begrundet i øgede reguleringsmæssige krav til realkreditinstitutters kapitalforhold.

Klager gjorde for Procesbevillingsnævnet bl.a. gældende, at forhøjelsen af bidragssatsen var usaglig, og at realkreditinstituttets mulighed for ensidigt at forhøje bidragssatsen i øvrigt var ugyldig efter navnlig aftalelovens § 38c og reglerne om god skik i lov om finansiel virksomhed.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-31-0598.
Til top Sidst opdateret: 03-11-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk