Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til rumænske statsborgere til en retssag mod Rigspolitiet om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse 
25-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har meddelt fri proces til fem rumænske statsborgere til en retssag mod Rigspolitiet om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse. De rumænske statsborgere havde anmodet om fri proces til en sag mod Rigspolitiet med påstand om, at Rigspolitiet skulle anerkende at de havde ret til erstatning i anledning af, at de havde været frihedsberøvet fra den 6. juli 2010, hvor de blev anholdt på Amager Fælled, til den 7. juli 2010, hvor de blev løsladt og udsendt til Rumænien, idet Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) samme dag traf afgørelse om udvisning. Afgørelserne om udvisning blev senere omgjort af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Civilstyrelsen havde meddelt afslag på fri proces efter bestemmelserne i retsplejelovens §§ 328 og 329. Procesbevillingsnævnet meddelte fri proces efter retsplejelovens § 329.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-31-0426.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk