Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til et mindreårigt barn i en sag mod Ankestyrelsen om retten til børnetilskud 
21-03-2016 

 

Procesbevillingsnævnet har meddelt et mindreårigt barn, hvis mormor havde den fulde forældremyndighed over barnet, fri proces efter retsplejelovens § 329 til en sag om retten til ordinært og ekstraordinært børnestilskud.

Barnet havde siden sin fødsel boet hos mormoren som varetog alle opgaver og afholdt alle udgifter i forbindelse med barnet, idet moderen var ude af stand hertil. Efter overførsel af den fulde forældremyndighed til mormoren blev udbetalingen af ordinært og ekstraordinært børnetilskud standset, idet Udbetaling Danmark fandt, at det var en betingelse for modtagelse af børnetilskud, at den som varetog forsørgelsen af barnet var omfattet af den lovbestemte forsørgelsespligt. Ankestyrelsen stadfæstede Udbetaling Danmarks afgørelse.

Sagen rejser navnlig spørgsmål om betingelserne for at få udbetalt børnetilskud, når forældremyndighedsindehaveren, og den der varetager alle opgaver og afholder alle udgifter til barnet ikke er omfattet af den lovbestemte forsørgelsespligt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-31-0889. 

Til top Sidst opdateret: 21-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk