Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til erhvervsdrivende efter retsplejelovens § 329 
08-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. juni 2011 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt en svineproducent fri proces til en sag om gyldigheden af et kommunalt påbud om nedbringelse dyreholdet på hans gård til under 750 søer.Sagen drejer sig navnlig om, hvordan udtrykket ”stipladser til søer”, der stammer fra et EU-direktiv, skal forstås. Vestre Landsret har under sagen på rettens initiativ forelagt EU-domstolen præjudicielle spørgsmål.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2011-31-0080.
Til top Sidst opdateret: 08-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk