Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til en tidligere soldat til sagsanlæg mod Forsvarsministeriet om erstatning for en psykisk arbejdsskade opstået efter udsendelse til Bosnien. 
26-05-2014 

 
Den tidligere soldat havde anmodet om fri proces til en sag mod Forsvarsministeriet med påstand om, at Forsvarsministeriet skulle anerkende at være ansvarlig i forbindelse med, at soldaten efter udsendelse til Bosnien i 1996 havde pådraget sig en psykisk arbejdsskade, og at Forsvarsministeriet skulle betale svie- og smertegodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  Civilstyrelsen havde meddelt afslag på fri proces, jf. retsplejelovens § 329. Procesbevillingsnævnet meddelte fri proces efter retsplejelovens § 329.

Afgørelse af 22. maj 2014 (PBN 2014-31-0064)
Til top Sidst opdateret: 26-05-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk