Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til en sag om andelshavers betaling til altanprojekt i en andelsboligforening 
11-02-2015 

 
Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har meddelt en andelshaver fri proces til en sag mod sin andelsboligforening.
Andelsboligforeningens altaner skulle renoveres, og der var i den forbindelse fremsat 2 forslag på andelsboligforeningens generalforsamling. Det ene forslag indebar hovedsageligt en renovering, mens det andet og dyrere forslag indebar en forbedring af altanerne i form af bl.a. arealudvidelse og glasinddækning. Begge forslag var foreslået finansieret ved optagelse af lån, der skulle afbetales over huslejen af alle andelshaverne forholdsmæssigt i forhold til deres hidtidige husleje. På generalforsamlingen blev det dyreste forslag vedtaget.
Andelshaveren, der var 1 af 6 andelshavere ud af 152, der ikke havde altan, gjorde indsigelse mod beslutningen, idet han ikke ville betale til den del af udgifterne, som vedrørte forbedring af altanerne. Andelsboligforeningen afviste andelshaverens indsigelse, og andelshaveren søgte herefter om fri proces til sagen. Civilstyrelsen meddelte andelshaveren afslag.
Procesbevillingsnævnet besluttede, at meddele andelshaveren fri proces til sagen, jf. retsplejelovens § 328.
Til top Sidst opdateret: 11-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk