Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til en række husejere i en sag om hjemfaldspligt mod en kommune 
09-07-2019 

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 3. juli 2019 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt en række husejere fri proces til en retssag om hjemfaldspligt mod Københavns Kommune
Civilstyrelsen havde meddelt afslag på fri proces efter retsplejelovens § 329 og i nogle tilfælde tillige efter retsplejelovens § 328.

Sagen vedrører gyldigheden af kommunens ændring i 2017 af den ordning for frikøb af tinglyste deklarationer om hjemfaldspligt, som kommunen etablerede i 1996. De husejere, som allerede har anlagt sagen, har nedlagt en principal påstand om gyldigheden af den ændring af 1996-ordningen, som kommunen foretog i 2017, og en række subsidiære påstande om ændringens delvise ugyldighed. Under sagen blev det navnlig gjort gældende, at kommunens ændring af 1996-ordningen blev vedtaget på et ufuldstændigt grundlag, at den gik videre end hensynet bag ordningen med hjemfaldspligt kunne bære, og at kommunen burde have foretaget høring af de berørte husejere, inden ændringen trådte i kraft.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-31-0263 m.fl.
Til top Sidst opdateret: 09-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk