Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til en potentiel grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, der vedrører erstatning for tab efter investering i en hedgeforening. 
04-02-2014 

 
En forening havde ansøgt om fri proces til grupperepræsentantens egne omkostninger i et allerede anlagt gruppesøgsmål om erstatning for det tab, som nogle investorer havde lidt ved en investering i en hedgeforening som følge af fejl i et salgsprospekt og den afgivne rådgivning i forbindelse hermed. En del investorer havde via et medlemsskab til en nu ophørt forening og et tidligere anlagt gruppesøgsmål opnået delvis kompensation i henhold til et indgået forlig. Nærværende gruppesøgsmål omfatter navnlig investorer, der ikke via medlemskabet i den nu ophørte forening eller på anden vis havde modtaget kompensation. Under henvisning til retsplejelovens § 329 meddelte nævnet foreningen som potentiel grupperepræsentant fri proces til egne omkostninger til de indledende sagsskridt, herunder indgivelse af stævning i gruppesøgsmålet.

Afgørelse af 31. januar 2014 (PBN 2013-31-0496)
Til top Sidst opdateret: 04-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk