Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til en legatar i en sag om, hvorvidt et udkast til codicil opfylder betingelserne for oprettelse af et nødtestamente 
08-08-2016 

 

Procesbevillingsnævnet har meddelt en legatar fri proces efter retsplejelovens § 328 til en sag, der er anlagt af et forbund, der var indsat som universalarving i et tidligere oprettet notartestamente, om, hvorvidt et udkast til codicil opfylder betingelserne for oprettelse af et nødtestamente.

En arvelader havde oprindeligt oprettet en notartestemente, hvorefter forbundet skulle være arveladers universalarving. Kort inden han afgik ved døden, havde han et møde med en advokat, og der blev herefter udarbejdet et udkast til codicil, hvorefter arveladers søster og bror samt deres ægtefæller hver skulle modtage et legat på 150.000 kr. Notartestamentet blev herudover vedstået. Advokaten sendte udkastet til arvelader, der underskrev det. Han afgik herefter ved døden, inden codicilet blev underskrevet for notaren. Bobestyreren, der havde udarbejdet såvel notartestamentet som udkastet til codicil, mente, at der forelå et nødtestamente. Forbundet stævnede herefter legatarerne med påstand om, at legatarerne skulle tilpligtes at anerkende, at udkastet til codicil ikke kunne tillægges retsvirkning som et testamente eller et nødtestamente. Legatarerne nedlagde påstand om, at forbundet skulle tilpligtes at anerkende, at udkastet til codicil skulle tillægges retsvirkning som et nødtestamente.  

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-31-0250. 

Til top Sidst opdateret: 08-08-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk