Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til en grupperepræsentant i et gruppesøgsmål for Højesteret 
06-02-2012 

 
Klager - en grupperepræsentant - havde bl.a. anmodet om fri proces til at nedlægge påstand om lovligheden af en tvangsindløsning af minoritetsaktionærers aktier i en bank i henhold til § 144 i lov om finansiel virksomhed.
§ 144 indeholder bl.a. et majoritetskrav om 70 % ejerskab. Spørgsmålet under sagen var navnlig, om bankens egne aktier skulle medregnes i majoritetskravet, da betingelserne for tvangsindløsning så ikke ville være opfyldt. Finanstilsynet havde godkendt tvangsindløsningen. Foreningen havde anlagt gruppesøgsmålet, dels mod den fond, der havde forestået tvangsindløsningen, dels den bank, der havde overtaget (købt) aktierne, og dels Finanstilsynet. Foreningen havde i landsretten, der var 1. instans, fået medhold i denne del af sagen. Under ankesagen havde foreningen derfor allerede fri proces til denne del af sagen over for Finanstilsynet, der havde anket dommen for Finanstilsynets vedkommende. Under henvisning til retsplejelovens § 329 meddelte nævnet grupperepræsentanten fri proces til også over for fonden og banken, der havde købt aktierne, at nedlægge påstand om stadfæstelse af den del af landsrettens dom, der vedrørte berettigelsen af tvangsindløsningen.

Afgørelse af 27. september 2011 (PBN 2011-32-0112)
Til top Sidst opdateret: 06-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk