Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til en arving i en sag om fordeling af nedarvede pensionsmidler 
09-08-2016 

 

Procesbevillingsnævnet har den 5. august 2016 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt fri proces til en førstafdødes arving i en sag vedrørende fordeling af pensionsmidler, hvor et ægtepar med nogle års mellemrum var afgået ved døden uden at efterlade sig livsarvinger. Ægteparret havde ikke oprettet testamente, og arven efter dem skulle derfor ved længstlevendes død fordeles efter arvelovens § 15, således at halvdelen skulle tilfalde førstafdødes slægtninge, herunder arvingen, og den anden halvdel skulle tilfalde længstlevendes slægtninge (længstlevendes arvinger).

Da længstlevende ægtefælle afgik ved døden, efterlod hun sig to private pensionsopsparinger. Pensionernes begunstigelsesklausuler i anledning af dødsfald lød på udbetaling til nærmeste pårørende, og banken udbetalte alle pensionsmidlerne til længstlevendes arvinger.

Førstafdødes arving har fået fri proces til at nedlægge påstand om, at længstlevendes arvinger tilpligtes at anerkende, at pensionsmidler hidrørende fra længstlevende er omfattet af arvelovens § 15, hvorefter halvdelen skal tilfalde førsteafdødes arvinger og halvdelen skal tilfalde længstlevendes arvinger, således at de længstlevendes arvinger hver for sig til førstafdødes arving skal betale halvdelen af det beløb, de hver for sig har fået udbetalt af banken.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-31-0241.

Til top Sidst opdateret: 09-08-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk