Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til boet efter en skadelidt i en sag om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning ved skadelidtes død som følge af en anerkendt patientskade. 
26-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2013 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt boet efter en skadelidt fri proces til en sag mod Patientskadeankenævnet om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning. Patientskadeankenævnet havde truffet afgørelse om, at boet efter skadelidte fik udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til skadelidtes død. For så vidt angik spørgsmålet om erhvervsevnetabserstatning fandt Patientskadeankenævnet, at der ikke var grundlag for at udbetale erstatning. Boet efter skadelidte gjorde over for Procesbevillingsnævnet gældende, at sagen er principiel, idet Patientskadeankenævnets afgørelse er udtryk for en praksisændring, hvorefter der nu ikke længere ydes erstatning for erstatning for erhvervsevnetab i sager, hvor skadelidte afgår ved døden, inden erhvervsevnetabet er blevet bedømt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2013-31-0701.
Til top Sidst opdateret: 26-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk