Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til 3 minoritetsaktionærer og begrænset fri proces til grupperepræsentanten i 2 gruppesøgsmål i sager, der vedrører erstatning for tab som følge af fejlagtige oplysninger i børsprospekt. 
06-02-2012 

 
En forening havde som mandatar for tre tidligere minoritetsaktionærer anmodet om fri proces til en sag om erstatning for det tab, som aktionærerne havde lidt ved et køb af aktier i en bank som følge af fejlagtige oplysninger i et af banken udstedt børsprospekt. Aktierne blev knap 8 måneder efter købet tvangsindløst til en væsentlig lavere pris. Foreningen havde endvidere for foreningens øvrige minoritetsaktionærer indgivet to gruppesøgsmål. Det ene gruppesøgsmål omfattede aktionærer, der tidligere havde været garanter i den sparekasse, der efterfølgende var blevet omdannet til en bank. Det andet gruppesøgsmål omfattede ”nye” aktionærer, der ikke tidligere havde været garanter. Sagerne vedrørende de 3 tidligere minoritetsaktionærer fungerede som prøvesager, og gruppesøgsmålene var af retten stillet i bero på disse sagers afgørelse. Under henvisning til retsplejelovens § 329 meddelte nævnet de tre tidligere minoritetsaktionærer fri pro­ces, ligesom nævnet meddelte foreningen som potentiel grupperepræsentant begrænset fri proces til de indledende sagsskridt, herunder indgivelse af stævning i de to gruppesøgsmål.

Afgørelse af 30. december 2011 (PBN 2011-31-0668, 2011-31-0669, 2011-31-0670, 2011-31-0833 og 2011-31-0834)
Til top Sidst opdateret: 06-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk