Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til 16 personer efter retsplejelovens § 329 til injuriesag mod et politisk parti. 
09-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. juli 2014 meddelt 16 personer fri proces efter retsplejelovens § 329 til en injuriesag mod et politisk parti. Procesbevillingsnævnet har stadfæstet Civilstyrelsens afslag på fri proces til en injuriesag mod partiets formand.

Den 29. maj 2013, som var dagen før, at lovforslag L nr. 211 om indfødsrets meddelelse skulle andenbehandles i Folketinget, bragte det politiske parti en annonce i flere landsdækkende aviser. Øverst i annoncen var en tekst, der var som følger:

Regeringen og de andre partier deler statsborgerskaber ud med rund hånd:

Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed

Nu bliver han dansker…

Socialdemokraternes justitsminister Morten Bødskov kender navnet på den potentielle terrorist.

Men han vil ikke fortælle Folketinget, hvem det er blandt de knap 700..

Han bliver nu dansk statsborger med stemmeret til Folketinget og beskyttelse imod udvisning.

Det, synes vi i ..(udeladt), er helt forkert.

Statsborgerskab er noget helt særligt, hvor man bliver en del af det danske fællesskab. Derfor skal det ikke være let at blive statsborger, det skal være svært. Alle de andre partier – Socialdemokraterne, Radikale, SF, Enhedslisten, Venstre, Liberal Alliance og Konservative – tager det ikke alvorligt, de stemmer bare for. Og sammen med Enhedslisten har regeringen oven i hatten gjort det lettere at få statsborgerskab. ..(udeladt) siger nej! Hvad siger du?

Lov om indfødsret 2012/1 LSF 211”

Herefter fulgte en liste over de næsten 700 ansøgere, der var optaget på lovforslaget med angivelse af navn og bopælskommune. De 16 personer, der nu er meddelt fri proces, var alle optaget på lovforslaget, og de blev derfor nævnt i annoncen. De har efterfølgende ved byretten anlagt injuriesag mod det politiske parti og partiets formand.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-31-0402, 2014-31-0403, 2014-31-0404, 2014-31-0405, 2014-31-0406 og 2014-31-0407.
Til top Sidst opdateret: 09-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk