Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces i sag om Danmarks deltagelse i Irak-krigen 
08-10-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2008 meddelt 26 personer fri proces til anke af en dom afsagt af Østre Landsret i to sager mod statsminister Anders Fogh Rasmussen om, hvorvidt beslutningen om Danmarks deltagelse i den militære koalition, der i 2003 invaderede Irak, er i strid med grundslovens § 19. Den ene af sagerne var anlagt af 2 personer, der var forældre til en soldat, der i 2005 var blevet dræbt af en vejsidebombe i Irak.

Østre Landsret havde ved dom af 11. april 2007 afvist de anlagte retssager, idet landsretten fandt, at de 26 sagsøgere ikke havde den fornødne retlige interesse i sagerne. Dommen var anket til Højesteret af sagsøgerne med påstand om hjemvisning til landsretten til realitetsbehandling.

Der blev meddelt fri proces i sagen under henvisning til retsplejelovens § 329.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-32-0093.

Til top Sidst opdateret: 08-10-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk