Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces i medfør af retsplejelovens § 329 til en ankesag ved Højesteret om erstatningsansvar for personskade forvoldt af cigaretrygning 
31-08-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 31. august 2012 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt en tidligere ryger fri proces til anke af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. december 2011, i en sag mod to tobaksselskaber om erstatningsansvar for personskade forvoldt af cigaretrygning i perioden fra slutningen af 1950-erne indtil 2005. Østre Landsret fandt i dommen, at der ikke var grundlag for at gøre tobaksselskaberne erstatningsansvarlige. Landsretten lagde i den forbindelse navnlig vægt på, at det ved den omfattende bevisførelse, herunder sagkyndige erklæringer og forklaringer fra vidner med kendskab til tobaksselskabernes produktion af cigaretter, ikke var godtgjort, at tobaksselskaberne ved produktionen af cigaretterne havde handlet ansvarspådragende.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2012-32-0083.
Til top Sidst opdateret: 31-08-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk