Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces i en sag om Forsvarsministeriets erstatningsansvar i anledning af de danske styrkers tilbageholdelse af en afghansk statsborger 
03-01-2012 

 

Procesbevillingsnævnet har den 28. december 2011 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt en afghansk statsborger fri proces til anke af en dom, der er afsagt af Østre Landsret, i en sag mod Forsvarsministeriet om, hvorvidt den afghanske statsborger var blandt en gruppe personer, der i marts 2002 blev tilbageholdt af de danske styrker i Afghanistan og efterfølgende overgivet til de amerikanske styrker, og om Forsvarsministeriet som følge heraf er erstatningsansvarlig. Østre Landsret afviste ved dommen af 26. april 2011 de under sagen nedlagte anerkendelsespåstande og fandt ikke grundlag for at statuere et erstatningsansvar for Forsvarsministeriet. Dommen blev anket af den afghanske statsborger til Højesteret. Bevillingen er begrænset til under ankesagen at nedlægge påstand om erstatning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-32-0109.

Til top Sidst opdateret: 03-01-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk